Torbjørn Røe Isaksen høstet begeistring da han i august i fjor som daværende statsråd for høyere utdanning kom med 12 millioner kroner som «gave» til Høgskolen i Innlandet. Pengene var ment som «smøremidler» i en krevende fusjons- og etableringsprosess for den nye høgskolen.

Det vanket i tillegg gode ord om Regjeringens ønsker for en akademisk og kompetansemessig satsing i innlandsregionen.

14 måneder etterpå viser Regjeringen sitt sanne ansikt. Det var åpenbart viktig for H/Frp-regjeringen i fjor å presse fram en fusjon. Uten en slik utvikling ville pengestrømmen blitt strupet.

Fusjonen er gjennomført. Strupingen iverksettes likevel. Det er sterk kost når rektor Kathrine Skretting konstaterer at det ikke er noen positive punkter i Regjeringens hilsen til HINN.

Regjeringen legger ut aktive snubletråder for Høgskolen i Innlandet

 

Rektor Skretting, selv en sterk pådriver for fusjonen, signaliserer tvil om høgskolen vil være i stand til å nå målet om å få status som universitet i 2019.

Belønningen fra 2017 viste seg å være mer kortvarig enn noen hadde fryktet. Høgskolens ledelse har dokumentert hva som må til for å bli godkjent som universitet. Regjeringen mangler ikke kunnskap. Likevel legges det ut aktive snubletråder.

Regjeringen Solberg – nå inkludert Venstre – snakker gjerne pent om satsing på forskning og utdanning. Også i innlandsregionen. I stedet for drahjelp skaper Regjeringen hodebry for videre framdrift for regionens universitetsambisjoner.

Vi imøteser hvordan regionens stortingsrepresentanter skal motbevise høgskoleledelsens egen konklusjon om at budsjettet «inneholder få lyspunkter».

Tida bør være inne til å mobilisere på vegne av egen region, framfor å snakke vekk realitetene. Høgskolen i Innlandet har dårligst grunnfinansiering i Norge, 60,2 prosent. Olemic Thommessen, Ketil Kjenseth og Morten Ø. Johansen har kanskje tenkt å foreta seg noe i sakens anledning?