Erna Solberg har bedt sine partifeller om å ta en kopp kaffe med lokale Sp-kandidater framfor neste års lokalvalg. Det er selvsagt hyggelig, på samme vis som politikere fra ulike partier har samarbeid på kryss og tvers i lokalpolitikken. Slik har det vært. Slik vil det bli. Også etter neste års valg.

Statsministeren og H-lederen bruker anledningen til å få en smule rikspolitisk oppmerksomhet. For kan en invitt til Sp bidra til å lage en kile inn i rødgrønne allianser?

Solberg vet selv svaret. For hva tilsier et nærmere Sp-H-samarbeid når Høyres leder ignorerer bekymringer fra halvparten av landets ordførere – svært mange fra Sp – knyttet til forvaltningen av rovdyrforliket? Hva tilsier et nærmere samarbeid når Høyre ignorerer bekymringer fra store deler av landet knyttet til regionreform og manglende statlig delegering?

Senterpartiet i Østfold inviterer til folkeavstemning om den meningsløse konstruksjonen for Viken-regionen. Vil Høyre slutte seg til et slikt ønske?

Kaffekopp-stuntet til Solberg kan ikke dekke over reell og dyp politisk uenighet

 

15. oktober skal Regjeringen legge fram sitt forslag til utflytting av oppgaver til de vedtatte regionene. Høyre har vært mer opptatt av prosedyre enn av å bidra til en debatt om overføring av oppgaver.

Dersom Solberg vet å overraske, kan hun stille seg i spissen for en storstilt delegering av statsoppgaver. For vil hun virkelig vitalisere en regionforvaltning hun vitterlig ikke ønsker seg?

Grunnlaget for mer enn høflige kaffefraser dreier seg om politiske utviklingslinjer i norsk politikk. Derfor vet Solberg at Høyre i en rekke distriktskommuner står utsatt til for å tape. Derfor vet Solberg at Høyre faktisk kan miste stemmer også til Senterpartiet. Kaffekopp-stuntet til Solberg kan ikke dekke over reell og dyp politisk uenighet.