Gå til sidens hovedinnhold

Mer samarbeid om hytter

Artikkelen er over 3 år gammel

GD MENER Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nok et møte har etterlyst bedre og mer forpliktende plansamarbeid mellom Lillehammer og Ringsaker. Med vekslende ordførere og vekslende fylkesmenn er et slikt samarbeid blitt forsøkt satt på dagsorden. Åpenbart med liten suksess.

På ett viktig punkt er samarbeidet etablert. Rondaneplanen har avgrensninger både i sør og nord, i øst og vest. Innenfor vernesonen gis det ikke åpning for utbygging. Men det er i områdene utenfor at kommunene posisjonerer seg ulikt for så vel volumer som for profiler på hytteområdene.

Det er i slike områder vi håper en ny, felles fylkesmann fra årsskiftet av vil ta initiativ som kan svekke inntrykket av et småkongedømme knyttet til hyttebygging.

Hyttebygging og fritidsboliger representerer tilgang til friluftsliv og folkehelse. For mange er det like viktig hvordan denne aktiviteten gir grunnlag for næringsliv, bosetting og arbeidsplasser. Utfordringen er å balansere utviklingen. Forutsetningen må være å ta hensyn til dyreliv, miljø- og klimainteresser.

Innlandsfylkene er vertskap for om lag 20 prosent av landets hytteeiere

 

I dag påberoper hver enkelt kommune seg å vite best hvordan man skal forvalte fellesskapsverdiene. I ettertid ser vi hvordan det likevel kan gå helt galt.

Innlandsfylkene er vertskap for om lag 20 prosent av landets hytteeiere. De er her fordi natur, opplevelser, klima, infrastruktur og beliggenhet i sum gjør områdene våre attraktive.

Da sier det seg selv at det lett kan oppstå konflikter, gnagsår og feilaktige beslutninger. Ingen får gjøre som de vil i kommuner som Lom og Røros. Slik bør det også være for naturområdene i fjell og utmark.

Et første steg på vegen må være å etablere et mer forutsigbart og forpliktende samarbeid mellom nabokommuner.