Det søles med tid og penger

Venter: Når staten ikke gjør noe som helst, settes lokalsamfunn på vent.

Venter: Når staten ikke gjør noe som helst, settes lokalsamfunn på vent.

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

gd mener Staten er viktigste premissleverandør for regional og lokal utvikling. Hva staten gjør og ikke gjør, er avgjørende for hvordan regionale og lokale myndigheter legger sine strategier. Når staten ikke gjør noe som helst, settes lokalsamfunn på vent.

På Otta har de ventet på at Staten skal avklare hvordan Otta stasjon skal utformes for å fylle rollen som knutepunkt for kollektivreisende også i åra som kommer. Prosessen startet opp i 2010. Hva den ender med, ser det ikke ut til at noen kan gi svar på. Et forholdsvis kaotisk stasjonsområder forblir kaotisk, fordi planer ikke blir ferdige, og fordi det ikke er satt av penger til investeringer.

Akkurat nå er Otta er nevnt som en av seks stasjoner som kan få midler. Fortsatt er det altså slik at det eneste som er sikkert, er at det meste fortsatt vil være usikkert.

Dette er høyst kritikkverdig. Kritikken rammer selvsagt både Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Først og fremst er dette likevel uttrykk for fravær av politisk vilje og evne til prioritere viktige infrastrukturinvesteringer i distriktene. Samfunnsøkonomisk lønnsomhet er viktigere enn å legge til rette for vekst og utvikling i distriktene. Jernbanen er i ferd med å bli et reisemiddel bare for folk som reiser mellom de store byene og mellom byene på det sentrale østlandsområdet.

Det søles med tid og penger, men dette er det altså politisk ledelse som må rydde opp i

Da stortingsrepresentant Ketil Kjenseth (V) tidligere i sommer ble konfrontert med Regjeringens løftebrudd i jernbanepolitikken, var svaret at alle som har prøvd å gjøre noe for jernbanen de siste 50 årene har opplevd utsettelser og manglende kompetanse. – Det er en dårlig kultur for utbygging, og det finnes ikke god nok kompetanse, sa Kjenseth.

Mye tyder på at han har rett. Det søles med tid og penger, men dette er det altså politisk ledelse som må rydde opp i.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags