Oppland Ap er i ferd med å utfordre og endre eget partis landbrukspolitikk. Enstemmig og uten inngripen fra partileder Jonas Gahr Støre, vedtok årsmøtet i helga å legge om Aps politikk for norsk matproduksjon.

Etter møtet forsikret fylkesleder Tore Hagebakken at Aps nye landbrukspolitiske talsmann, stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset, står fullt og helt bak Oppland Aps vedtak. Og enda viktigere; også Støre gjør det.

Endringene speiler hvordan jordbrukspolitikken skal ta utgangspunkt i næringens samfunnsoppdrag – selvforsyning av norsk mat kombinert med matvaresikkerhet. Over tid har det vært bekymring i Ap om at dagens politikk går i gal retning. Derfor kommer det til dels kraftige justeringer av politikken.

Endringene er forankret i flertallsmerknadene fra Stortinget knyttet til fjorårets jordbruksoppgjør. Ap, Sp, SV og KrF ga Regjeringen beskjed om hva slags politikk Stortinget som skal utvikles.

Det er dette Oppland Ap går i spiss for å forankre og utvikle i eget parti. Like viktig er det at så sent som tirsdag gikk Senterpartiets sentrale jordbrukspolitikere ut med samme budskap som vi nå ser i Arbeiderpartiet. Dette vil åpenbart SV slutte seg til. Og etter KrF-Hareides mange stikk til Regjeringen om jordbruk, kan knapt KrF bryte ut av Stortingets flertallskonstellasjon.

Les også

Nå må bøndene henge med i Aps og Sps jordbrukssignaler

Med krav til selvforsyning og matvaresikkerhet kommer en rekke signaler om arealbruk, inntektsutvikling, strukturutvikling og endret politikk for kraftfôrimport.

Dette vil møte motbør i deler av Norges Bondelag, men høste gehør i Småbrukarlaget. Rent ideologisk ser vi nå hvordan både Ap og Sp er i ferd med å fristille seg fra stordriftstilhengerne i Bondelaget. Vi kan faktisk registrere kimen til et linjeskifte – intet mindre.

Årets jordbruksforhandlinger vil bli en test på hva de nye signalene er verdt. Årets jordbruksoppgjør har konturer av en regjeringskrise i seg