Opptrapping for mer norskprodusert mat

HISTORISK?: Trygve S. Vedum (t.v.) og Per Olaf Lundteigen vil ha nytt opptrappingsvedtak, denne gang for produksjon av mat på norske ressurser, slik at selvforsyningsgraden i Norge øker fra 40 til 50 prosent innen 2026.

HISTORISK?: Trygve S. Vedum (t.v.) og Per Olaf Lundteigen vil ha nytt opptrappingsvedtak, denne gang for produksjon av mat på norske ressurser, slik at selvforsyningsgraden i Norge øker fra 40 til 50 prosent innen 2026. Foto:

DEL

GD MENER


Kan hende ble det skrevet et bidrag til nyere norsk historie i Stortinget torsdag. Anført av Senterpartiets stortingsrepresentanter Nils T. Bjørke og Per Olaf Lundteigen, har partileder Trygve S. Vedum gått god for å utfordre både eget parti, SV, Arbeiderpartiet og regjeringspartiene i vårt lands jordbrukspolitikk.

Senterpartiet har levert et Dokument 8-forslag «om jordbrukets samfunnsoppdrag – minst 50 prosent selvforsyning av jordbruksvarer innen 2026». Forslaget vil bli behandlet i næringskomiteen før sommeren. Utfallet av behandlingen kan bli et svært viktig debattgrunnlag framfor årets valg – og stortingsvalget om to år, i 2021.

1. desember 1975 vedtok Stortinget opptrappingsvedtaket for bøndenes inntektsutvikling. Dette programmet ble avsluttet etter sju år.

Nå lanseres et nytt opptrappingsvedtak – for sju år. Denne gang om produksjon av mer mat. Og dermed med en bredere plattform enn bøndenes inntekter. Det dreier seg kort og godt om vårt lands evne til å produsere mer av egen mat, basert på egne ressurser.

Et nytt opptrappingsvedtak lanseres. Denne gang om produksjon av mer mat

Forslaget vil provosere. Både innad i bøndenes egne rekker, i Sp – og i Ap. Regjeringspartiene, også Kristelig Folkeparti, vil trolig avvise forslaget når det kommer til behandling før sommeren.

Derfor vil det politiske slaget på kort sikt stå om hvordan de tre rødgrønne partiene vil stille seg. For her ser vi konturene av det som er ment som grunnlag for en ny rødgrønn regjerings landbrukspolitikk etter 2021.

Det spørres ikke etter flere milliarder. Utfordringen er å gi retning for en samfunnsutvikling der bygder, arealer, landskap, utmark og produksjonsmåter skal rettes inn på det viktigste – samfunnsoppdraget for vårt jordbruk: Å produsere mer på egne ressurser, slik også Arbeiderpartiet tar til orde for. 50-prosentmålet vil sette fart i nye debatter.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags