Regjeringen vil bruke 165 milliarder kroner ekstra på Forsvaret de neste 20 år. Det er å følge anmodningen fra forsvarssjef og fagmilitært råd så langt det er mulig. De ba opprinnelig om 200 milliarder kroner over de neste 20 årene. Deler av dette skal brukes til å styrke Forsvarets virksomhet i Lillehammer.

Cyberforsvaret skal utvikles videre til en helhetlig organisasjon for IKT-virksomheten i Forsvaret. Med denne setningen foreslår Regjeringen det som blir en gedigen satsing på Jørstadmoen, og som med Stortingets tilslutning vil kunne gi Lillehammer-regionen en vekstkraft det knapt er mulig å mobilisere på annen måte. Hovedgrepet betyr noen hundre nye forsvarsarbeidsplasser til regionen.

Regjeringens forslag om å gjøre Jørstadmoen til et hovedsenter for Forsvarets IKT-tjenester er først og fremst forsvarsfaglig begrunnet. Jørstadmoen skal vokse fordi forsvarsledelsen har vist hvordan et slikt grep gir landet et bedre forsvar. Grepet er mulig også fordi det har et godt grunnlag i hva Stortinget tidligere har ment og sagt i forbindelse med at Cyberforsvaret ble etablert og lagt til Jørstadmoen.

Jørstadmoens vekst forutsetter flytting av hele fagmiljøer. Noen hundre arbeidsplasser skal rives opp med rot, og plantes på nytt i Lillehammer. Det mobiliseres enorme motkrefter i slike saker. Og i dette tilfellet sitter motkreftene nærmere Regjeringskvartalet enn de fleste som snakker distriktenes sak.

I alminnelighet er det enkelt for politikere å ta beslutninger basert på klare, faglige råd. Å utvikle et hovedsenter for Forsvarets IKT-tjenester på Lillehammer hadde ikke vært mulig uten den faglige plattformen Forsvarssjefen har gitt politikerne. I denne sammenheng er heller ikke faglig velfunderte anbefalinger nok. Stortingsrepresentant Olemic Thommessen (H) gleder seg over det som kan bli mer enn 600 nye arbeidsplasser. Han vet at dette har vært en kamp, og han deler æren for resultatet med andre Opplands-politikere.

I 2007 ville forsvarssjefen legge ned Jørstadmoen og flytte virksomheten til Kolsås i Bærum. Nå skal flyttelassene gå andre vegen. Hele det siste halvåret har Bærums-politikere og andre drevet sin kamp i korridorene for å sette en politisk bom for Forsvarssjefens planer. De har tapt i forhold til Regjeringen. Når Regjeringen endelig tar et grep som betyr utflytting av viktig statlig virksomhet, bør det alene være nok til å hindre at opposisjonen stiller seg i vegen for dette. Mange av dagens stortingsrepresentanter var med på å vedta opprettelsen og plasseringen av Cyberforsvaret på Jørstadmoen. Også det taler for at Regjeringen får Stortingets støtte.

Les også: Det kan bli 1.000 arbeidsplasser på Jørstadmoen