Kirkevalget handler om tilhørighet

VALG: Flere menigheter sliter med å fylle vakglistene foran høsens kirkevalg.Foto: Scanpix

VALG: Flere menigheter sliter med å fylle vakglistene foran høsens kirkevalg.Foto: Scanpix

DEL

gd menerHalvparten av Lillehammers menigheter sliter med å fylle valglistene foran høstens valg til menighetsrådet. Vårt ganske så unge kirkedemokrati deler utfordringer med politikken og med det frivillige organisasjonslivet. Det er rett og slett vanskelig å få folk til frivillig å melde seg til fire års tjeneste ved å stille til valg.

Folket eier og folket forvalter kirka. Folkelig deltakelse er en bærebjelke i vår moderne folkekirke. Medlemmer av statskirken plikter å stille til valg dersom de blir nominert, men som i andre sammenhenger, er det også i denne viktig å finne kandidater som er motivert for å gjøre en innsats.

De fleste av oss har et forhold til kirka, om enn i varierende grad. De fleste som har opplevd å bli valgt til et menighetsråd, opplever å ha stått i et meningsfullt verv.

Les også: De stiller opp

I Vågå viser en undersøkelse blant medlemmene av soknerådet at et flertall opplever arbeidet som meningsfullt. Et stort flertall i samme undersøkelse oppgir at arbeidet har vært like mye eller mer givende enn de hadde forventet. Slike positive erfaringer bør gjøre det lettere å motivere nye listekandidater.

Kirkevalgene er viktige for båndene mellom folk og kirke. Folkets kirke er en demokratisk kirke. Alle medlemmer har den samme rett til å påvirke og delta i valg, og dermed også til å forme sin egen kirke. De av oss som er medlemmer, har også forpliktelser, ved at vi alle er valgbare.

Oppslutningen om kirkevalget varierer, men den bekrefter at mange er opptatt av kirka. Og for mange dreier dette seg om mer enn behovet for en kirke til livets spesielle anledninger. – Jeg hører liksom til her, sier et kaffekokende medlem av menighetsrådet i Nordre Ål kirke i en GD-reportasje fra kirkelivet. Det er tilhørighet kirkevalget handler om.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags