Ungdommen som tar en for laget

Vi trenger den ungdommelig utålmodigheten og det unge samfunnsengasjementet disse dagers skolestreiker er uttrykk for.

Vi trenger den ungdommelig utålmodigheten og det unge samfunnsengasjementet disse dagers skolestreiker er uttrykk for. Foto:

DEL

gd mener

Fredag forlater nye ungdommer skolen for å ta del i et opprør mot det de mener er handlingslammelse i klimakampen. Sist fredag gikk 300 unge i tog i Lillehammer. Fredag er det tog på Vinstra. – Selv om Vinstra er en liten plass angår klimakrisen like mye vår framtid, sier Ruth Møllerplass Huse (14).

Mens de unge mobiliserer, aksjonerer og demonstrerer, er deler voksensamfunnet opptatt av hvordan engasjementet skal håndteres i fraværssammenheng. Andre, særlig voksne menn, bruker sosiale medier til å spre innlegg som latterliggjør det unge engasjementet, ved å skrive om behovet for skyss, halvtimer i dusjen og ung handlekultur. Det vi nå ser, er at det at den samme generasjonen som må lære de voksne nettvett, også tar ansvar for å øke bevisstheten rundt klimaproblematikken.

Roy Steffensen (Frp), leder av Stortingets utdanningskomité, synes ikke elever skal få gyldig fravær for å streike. Skolen kan ikke sette forskjellige samfunnsengasjement opp mot hverandre, og behandler en sak annerledes enn en annen. Det er et logisk resonnement.

Diskusjonen om skolens føring av fravær er likevel av marginal interesse. Utålmodige ungdommer aksjonerer vel vitende om at streik formelt anses som skulk. De gjør det likevel. De opplever at handling nå er siste sjanse til å begrense klimaendringens skadeeffekt. De streiker i visshet om at et par generasjoner før dem har surfet gjennom livet på den vekstbølgen de nå opplever at truer deres egen framtid. De tar en for laget, rett og slett.

Vi trenger den ungdommelig utålmodigheten og det unge samfunnsengasjementet disse dagers skolestreiker er uttrykk for. Vi trenger et opprør både mot klimafornektelsen og gammelmodige hersketeknikker i debatten.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags