Helt siden 2010 har utbygger Per Laurits Hanstad forsøkt å realisere planer om 12 leiligheter i det gamle Skeidar-bygget på Otta. Sel kommune har gjort positive vedtak hele vegen siden 2010. To ganger har fylkesmannen opphevet vedtaket.

Det er formalfeil i prosessen som gjør at ting tar tid. – Vi er opptatt av at ting gjøres riktig, sier avdelingsdirektør Bente Odlo hos Fylkesmannen i Oppland. Slik utsettes eller parkeres tiltak som kanskje til og med har massiv støtte lokalt.

I sommer ble det satt en midlertidig stopper for bygging av ei mobilmast i Ringebu. Også der var det fylkesmannen som satte foten ned. Også der på grunn av formalfeil undervegs i saksbehandlingen. Ei grend og noen hytteområder må enn så lenge klare seg i mobilskyggen.

Felles for de to sakene, er at de trolig får sin løsning etter hvert. Sakene har også det til felles at de ikke er enestående. De ligger der som to av flere eksempler på at viktige saker får for liten framdrift, og når framdriften stanses på grunn av formalfeil, er det nødvendig å spørre hvorfor.

Teknisk sjef i Sel erkjenner at saker som handler om dispensasjon fra gjeldende planer er krevende. Vi antar plansjefer i svært mange av våre kommuner deler en slik erkjennelse.

År med politisk snakk om forenkling har i praksis ikke blitt mer enn prat

Når feil skjer og viktige initiativ rammes som i Sel og Ringebu, er det enkelt å peke på kommunene og trekke den konklusjon at dette handler om kommunal kompetansemangel. Samtidig er det viktig å ha et politisk perspektiv på dette. År med politisk snakk om forenkling og byråkratisering har i praksis ikke blitt mye mer enn nettopp prat.

Lover og forskrifter som regulerer plan- og byggesaker er både kompliserte og fulle av snublesteiner for folk med initiativ. Når kommunene også snubler, må lovgiver vurdere om lovverket faktisk er hensiktsmessig.