Tidligere denne uka forlot Høyres Fred Arne Hessen kommunestyremøtet i Dovre i protest mot de sene møtene i kommunen. Tidligere har en ungdomsrepresentant bedt om at ordføreren må avslutte møtene før representantene blir for slitne og trøtte etter lange arbeidsdager.

Klokka var 21 da Høyre-representanten pakket sakene og forlot møtet. Det er ikke spesielt sent til kommunalt kveldsmøte å være. Kombinasjonen lange saklister og grundige orienteringer preger de fleste kommunestyrer. Det kan være grunn til å stille spørsmål ved kvaliteten på både debatt og vedtak som følger etter en møtemaraton som for de fleste kommer etter at annet arbeid er gjennomført på dagtid. Dette er ikke spesielt for Dovre.

De fleste kommunepartier har erfart at det er vanskelig å få folk til igjen å stille på listene, og de vet mye om hvor vanskelig det er å rekruttere nye. Fred Hessens oppbrudd fra kveldsmøtet i Dovre er en viktig påminnelse idet vi står ved inngangen til nye nominasjonsprosesser i de politiske partiene.

Det er flere grunner til at sittende politikere bør diskutere folkevalgtes arbeidsvilkår. Det er dagens folkevalgte som i stor grad legger premissene for dem som kommer etter. Det bør være enklere å ta disse debattene mot slutten av en valgperiode enn det er ved periodens start.

I slike diskusjoner er møtebelastning og arbeidsmengde vel så viktig som møtegodtgjørelser og annen økonomisk kompensasjon.

Det handler om å vise innbyggere som er opptatt av lokale forhold, hvordan rollen som folkevalgt er til å leve med, også for folk som er opptatt og engasjert på andre arenaer. Det handler om organisering og praktisk gjennomføring, men også om at møtearenaene preges av gjensidig respekt for hverandre, og for hverandres tid.