Kristelig Folkeparti fortsetter nedturen etter årets stortingsvalg. To ferske målinger bekrefter hvordan partiet sliter med å holde på tidligere velgere. Et historisk dårlig valgresultat i september med så vidt over sperregrensen, avløses av ytterligere fall. Nå med så vidt over tre prosent.

En slik utvikling er katastrofal. Det vet partileder Knut Arild Hareide. Det vet hele partiet. Viljen til selvkritisk søkelys er stor.

Hilde Ekeberg, medlem av sentralstyret fra Lillehammer, har ledet partiets evalueringsarbeid. Det mangler ikke på selvkritiske vurderinger. Problemet er likevel uforløst. Ekeberg konkluderer med at en utydelig rolleavklaring har gitt partiet problemer. Samt at KrFs «hovedprosjekt» ikke er entydig definert.

Enkelt sagt sliter Kristelig Folkeparti med uvisshet om hvilke partier KrF skal alliere seg med for å vinne politisk makt. Hareide har vært og er fortsatt krystallklar, slik også landsstyret har vært: Samarbeid med Fremskrittspartiet i regjering er ingen aktuell linje for KrF.

Samtidig er fronten mot Frp omtalt som forklaring for hvorfor partiet har mistet oppslutning. I alle fall i noen deler av landet. Særlig sør og vest i vårt land.

I Oppland har målinger vist at KrF-velgere har forlatt partiet fordi de opplever en for sterk legitimering av Frps arbeid i Regjeringen. KrF-velgere har gått til Senterpartiet. Følgelig må KrF avklare sin spagatøvelse. Hvor skal partiet høre hjemme? Det svarer heller ikke Ekeberg på.