Kulturminister Trine Skei Grande (V) skaper uro ved landets museer. Antall museer i det statlige museumsnettverket skal halveres.

Det som varsles, er en museumsstruktur som er tilpasset den nye regioninndelingen. I praksis vil det blant annet bety at Lillehammer museum, hvori opptatt Maihaugen, Lillehammer Kunstmuseum og Bjerkebæk, blir innlemmet i en regional museumskoloss. Målet er å styrke det museumsfaglige arbeidet med større miljøer, samt å profesjonalisere og effektivisere driften og få bedre økonomistyring.

Det er åpenbart behov for å tilpasse statlige strukturer den nye regioninndelingen. Regjeringen driver etterskuddsvis klatting på dette feltet. Det er heller ikke samsvar mellom det som ble den nye fylkesinndelingen og nylig gjennomførte reformer på andre felt, som for eksempel politireformen.

Kulturministeren har også varslet at virkningen av den forrige museumsreformen skal evalueres. Ifølge Klassekampen, har museumsforskere ved Agderforskning allerede sett på konsekvensene av reformen i enkelte fylker. Målet om økt profesjonalisering var oppfylt. Det var også målet om flere besøkende og økte billettinntekter. Men forskerne konkluderer også med at antall frivillige årsverk ved museene går ned. For museer som historisk har vært i «folks eie», som for eksempel Maihaugen, er slike effekter problematiske.

Selvsagt kan det være gevinster å hente på nye omstruktureringer. Selvsagt skal Staten utvikle en politikk som bidrar til at museene leter etter modeller som gjør dem sterkere og bedre. Det betyr ikke at det er behov for en reform.

Trine Skei Grande bør heller lete etter virkemidler som stimulerer initiativ ute blant museene. De kjenner utmerket godt hvilke utfordringer de står i, og en toppstyrt reform er ikke det de trenger.

Les også: Kan bli enda flere sammenslåtte museer