Farlige feller i utmarka

Dyrevelferd: Søkelyset på dårlige gjerder kommer igjen hvert eneste år.Foto: Privat

Dyrevelferd: Søkelyset på dårlige gjerder kommer igjen hvert eneste år.Foto: Privat

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

gd mener 

Mattilsynet oppfordrer til innsats for å hindre at dyr skader seg på dårlig vedlikeholdte gjerder, piggtråd og ulovlig strømtråd. Oppfordringen bidrar til søkelys på et stadig tilbakevendende problem: Dårlig vedlikeholdte gjerder, til fare for både bufe og vilt.

Gjerdeproblematikken er en del av arven etter de gamle, lokale dyrevernsnemndene. Oppfordringene om opprydding er årvisse. Noen tar tak, og fjerner gjerder det ikke lenger er behov for, andre rydder opp og sørger for at alt igjen kommer på stell. Likevel; forsømte gjerder som problem blir ikke mindre etter hvert som arealer faller ut av bruk, eller bruken endres.

Gjerder i dårlig forfatning er ikke av de alvorligste dyrevelferdsproblemene. Til det er antall rapporterte tilfeller av skadde eller døde dyr for lite. Den tida på året da det meldes om store dyretragedier som følge av rovdyr i enkelte beiteområder, blir falleferdige gjerder et relativt lite problem.

Gjerding og vøling av gamle gjerder kan være både tid- og ressurskrevende. Og jobben må gjøres den tida på året da også mange andre gjøremål krever sitt. Samtidig krever det heller ikke all verden av innsats å ta et skikkelig steg i retning av å få dette på stell. Et slikt første skritt i oppryddingen bør være å fjerne stengsler som ikke lenger har en funksjon. Hvis nye bekymringsmeldinger handler om gamle forhold, bør Mattilsynet kunne gi pålegg om fjerning.

Gjerding og vøling av gamle gjerder kan være både tid- og ressurskrevende

Mattilsynet har sitt eget apparat for å ta imot meldinger fra folk som er bekymret for dyrs velferd. Vel så effektivt som å varsle myndigheter, er det trolig å ta kontakt med grunneier. Ingen har større interesse av å få dette i orden enn de som har dyrka mark og dyr å ta vare på.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags