Mange får ikke det helsetilbudet de bør ha

Endring: For mange pasienter får ikke det stabile forholdet til helsevesenet som fastlegeordningen skulle gi.

Endring: For mange pasienter får ikke det stabile forholdet til helsevesenet som fastlegeordningen skulle gi.

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

gd mener 

For mange kommuner sliter med legebemanningen kommunehelsetjenesten. For mange fastleger opplever at oppgavene har blitt for mange, og at fastlegerollen har blitt for krevende. Fastlegeordningen er moden for gjennomgripende endringer. Og viktigst av alt: En ordning som ikke fungerer godt, betyr at for mange pasienter ikke får et helsetilbud som er bra nok.

Kommunene har valgt ulike måter å organisere fastlegetjenesten på. De har likevel alle det til felles at fastlegeordningen krever betydelig større ressurser enn den gjorde da ordningen ble innført på 1990-tallet. Det kan helt sikkert flere kommuner gjøre noe med, ved å se på egen organisering. Det er likevel vanskelig å se for seg at kommunene klarer dette på egen hånd. Da er løsningen at Staten tar en større del av kostnadene, enten ved å overta noen av fastlegetjenestens oppgaver, eller ved å øke rammeoverføringene til kommunene.

Gjennomtrekk er åpenbart et problem ved legekontorene i flere kommuner. For mange pasienter opplever at de ikke får den stabiliteten i forholdet til kommunehelsetjenesten som fastlegeordningen skulle gi, fordi for mange stillingshjemler er besatt av leger med kortsiktige kontrakter, av vikarer og innleide leger. Fastlegetjenesten er inne i en vond spiral. Arbeidsmengden gjør stillingene lite attraktive. Reduseres antall pasienter på legenes lister, er det ikke leger nok til alle.

Kommunene og Regjeringen må erkjenne at grunnmuren i helsevesenet har store sprekker

Denne nasjonale utfordringen er først og fremst politisk. Kommunene og Regjeringen må erkjenne at grunnmuren i helsevesenet har store sprekker. Kommunene og Regjeringen må sette seg sammen for en gjennomgang av alle fastlegenes oppgaver. Det er nødvendig av hensyn til leger som opplever arbeidsforholdene som uutholdelige. Men det er først og fremst nødvendig fordi for mange ikke får det helsetilbudet de bør ha.

Les også: Skal du bli fastlege når du blir stor?

Les også: Kraftig subsidiering av fastleger i mange kommuner

Les også: Får 1,2 millioner til fastlegekontor i Lillehammer – kan komme tidligere enn planlagt

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags