La 2019 bli et kvinneår i lokalpolitikken!

Ordførermakt: Kommunevalget 2019 vil gi  rekordmange kvinnelige ordførere, blant annet fra Ap.

Ordførermakt: Kommunevalget 2019 vil gi rekordmange kvinnelige ordførere, blant annet fra Ap.

DEL

gd mener
Kvinnene inntar listetoppen
foran høstens kommunevalg. Etter valget kan vi få kvinnelige ordførere i nesten halvparten av fylkets kommuner. Dette gjør 2019 til et vegskille i politikken, og et særdeles viktig år for arbeidet med likestilling.

Bare seks av dagens 26 ordførere i Oppland er kvinner. Et etter hvert gammelt krav om kjønnsbalanse både på valglister og i kommunale utvalg, har i liten grad bidratt til å sende kvinnelige kandidater helt til topps på listene. Men vi har fått flere kvinner i politikken, partiene har blitt flinkere til å rekruttere og skolere. Nå kommer effekten.

Likevel; å passere en milepæl er ikke det samme som å bryte et målsnøre. Flere kommunepartier har slitt med å nå en kvinneandel på 40 prosent på listene. Det sier noe om at mye er ugjort når det gjelder å legge til rette for det folkevalgte arbeidet. Flere kommunestyrer har en kvinneandel som er lavere enn 40 prosent. Det er et tegn på at det blant mange velgere fortsatt er gammeldagse holdninger til dette. Etter at retten til å stryke kandidater ble borte, er aksjonsmåten i stedet å gi tilleggsstemmer. Til menn.

Stortinget har bedt Regjeringen fremme forslag om å gjeninnføre velgernes mulighet til å stryke listekandidater ved fylkestings- og kommunestyrevalg. Forslaget kom fra Frp- og Høyre-representanter. Det regjeringsoppnevnte Valglovutvalget har fått i oppdrag å utrede også dette.

Vi ser ingen grunn til å gjeninnføre en ordning som trolig først og fremst vil ramme kvinner

Utvalget kommer med sin innstilling mot slutten av 2019. Det betyr at retten til å stryke kandidater i alle fall ikke blir gjeninnført før årets valg. Vi ser heller ingen grunn til å gjeninnføre en ordning for å fremme mishagsytringer, og som trolig først og fremst vil ramme kvinner. Arbeidet for likestilling i politikken trenger ikke slike tilbakeslag.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags