Det tar seg ikke godt ut når enkelte vil overprøve hva et samlet fellesskap faktisk sier er viktig for byen

TRASS: Eierne av Storgata 81 viser mer og mer en trassighet for spilleregler knyttet til Lillehammer sentrum.

TRASS: Eierne av Storgata 81 viser mer og mer en trassighet for spilleregler knyttet til Lillehammer sentrum. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

GD MENER 


Det er med bekymring
og uro GD følger striden eierne av Storgata 81 i Lillehammer sentrum har med kommunen og vernemyndighetene. Branntomta i byens gågate har stått som en ruin i snart halvannet år. Foruten selv brannen er også fortsettelsen en etter hvert trist historie for alle berørte parter og byens befolkning.

Les også: Må leve med brannkrateret - gårdeierne trekker rivesøknaden

Det behøvde ikke være slik. Det bør ikke fortsette slik.

Da vi uttrykte våre forventninger til et konstruktivt samarbeid knyttet til gårdeiernes forslag til nye løsninger, var det selvsagt basert på at alle spilleregler ville bli fulgt og etterlevd.

Vi har tatt feil. Eierne og deres rådgivere påtar seg et stort ansvar når det åpenbart velges trass og oppsettende atferd i et forsøk på å diktere kommune og vernemyndigheter.

Mye av arbeidet har handlet om å protestere og å drive uthaling

Det bør ikke være ukjent for noen eiere hva slags vernebestemmelser som hefter for bygningsmassen i Lillehammer sentrums kjerneområde. Etter brannen var det fra første stund framsatt krav til dokumentasjon av restverdier. I stedet for dialog og samarbeid har for mye av arbeidet handlet om å protestere og å drive uthaling.

Riksantikvaren har minnet om det selvfølgelige: «Å ta vare på gamle hus og sikre lokal, historisk egenart og stedlig identitet er i høyeste grad byutvikling». Denne erkjennelsen er det mange investorer som også legger til grunn når de vet hva slags område de investerer i. Det bør også kunne gjelde i Lillehammer sentrum.

Fylkeskonservatoren har åpnet for betydelige tilpasninger i en ny løsning. I dette ligger det en invitasjon til samarbeid for spennende løsninger. Kommunens rolle er å ivareta mangeårige bestemmelser som har gjort og gjør det Gågata i Lillehammer er kjent for. Det tar seg ikke godt ut når enkelte vil overprøve hva et samlet fellesskap faktisk sier er viktig for byen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags