Krysset ved Kulturhuset Banken i Lillehammer er krevende. Både de gående og bilistene konkurrerer om kryssingen. For trafikkavviklingen i Lillehammer sentrum er nettopp dette krysset et av de mest krevende. Det er behov for å få gjort noe med situasjonen.

Lokalpolitikere tenker høyt. Det er bra. For kan utbyggingen av ny E6 gi ringvirkninger i form av en bomplassering som gir ressurser til utbedring av krysset ved Kulturhuset Banken?

Fylkesordfører Even A. Hagen utelukker ikke å gi støtte til forslaget fra Venstres utvalgsleder Terje Rønning. Samtidig gjør Hagen klokt i å understreke at denne saken avgjort ikke ligger på fylkeskommunens bord. Ikke nå. Kanskje kommer den heller ikke dit.

Såkalt avbøtende tiltak som følge av en ny E6-trase forbi Lillehammer er avgjort av interesse å få sjekket ut. Gjennom Ringsaker skal Nye Veier AS legge igjen om lag 100 millioner kroner til slike tiltak ved framføring av E6. Også Lillehammer bør kunne regne med en solid pott i håndsrekning til avbøtende tiltak.

Lillehammer kommune gjør klokt i å regne med at krysset inn til sentrum kan ha lite å gjøre med E6-løsningen. Derimot bør krysset ha mye å gjøre med tenkningen for hvordan trafikkavviklingen skal organiseres i sentrum.

Dermed blir det også en diskusjon om å etablere en generell bomring rundt byens sentrum. I en slik tenkning blir det også viktig kunne by fram både rasjonelle parkeringsløsninger og et styrket kollektivtilbud.

Det er positivt å få på bordet ulike forslag til trafikkløsninger når nå E6-planene tar form. I en slik fase bør det være rom for mange kreative innspill. Krysset ved Kulturhuset Banken må det være i alles interesse å få gjort noe med. Krysset er ikke en del av et framtidsrettet bysentrum.