Flere varme hender i 2018 i Lillehammers hjemmetjeneste

VARME HENDER: Flere årsverk i Lillehammers hjemmetjenester i 2018, foreslår Ap, SV og Venstre.

VARME HENDER: Flere årsverk i Lillehammers hjemmetjenester i 2018, foreslår Ap, SV og Venstre. Foto:

Av
DEL

GD MENER


Opprøret mot Lillehammer kommunes helse- og omsorgspolitikk i 2017 har gitt resultater. Politikere som nå tar til orde for friske millioner i 2018, sto for få måneder siden på barrikadene for å forsvare en politikk som ble kritisert fra ansatte, brukere og pårørende.

Det er interessant at administrasjonen har lagt fram et budsjettforslag politikerne mener er for dårlig. Attpåtil lover Ap, SV og Venstre nå å ta tillitsvalgte med i drøftinger for å avgjøre for mange ekstra millioner det bør bevilges for 2018.

Vi tar det for selvsagt at opposisjonen vil slutte seg til synspunktene om å øke grunnbemanningen innen helse og omsorg. Det har lenge vært et anbefalt punkt. Da er det bekymringsfullt at rådmannen og hans stab ikke har vært mer offensive. Det er også bekymringsfullt når opposisjonen ikke har valgt å gjøre samme tema til et avgjørende satsingspunkt.

Ordfører Espen G. Johnsen foreslår å kutte i midlene til vikarbruk for å finansiere flere faste årsverk. Det kan avgjort reises spørsmål med om det er realistisk å innkassere gevinstene i tråd med økt satsing. Tross alt er det snakk om å mobilisere for et område med mange hundre årsverk.

Flertallet i Lillehammer avsetter friske penger til tjenester som retter seg inn mot sårbare grupper i kommunen. Også dette er forslag som avgjort fortjener bred støtte i kommunestyret. En gjenganger i budsjettdebattene har vært støtten til Ungdomsbasen. Ekstra ressurser her vil være av stor betydning.

En budsjettbehandling er mer enn tall. Det er også anledningen til å gi styringssignaler. Også på dette punktet er Ap, SV og V mer offensive enn opposisjonen.

Derfor vil vi i månedene framover kunne se fram til debatter om slikt som byutvikling, næringsområder, Nordre Park, Lilletorget, Mesnaelva, grendepolitikk og kulturhusoppgaver. Så bør kommunestyret også slutte seg til Høyres gjenganger; en gjennomgang av forutsetningene for eiendomsskatt.

Et budsjett er en invitasjon til å fremme en hel rekke viktige enkeltsaker og temaer. Det har både posisjon og opposisjon bidratt til å gjøre. For eksempel i arbeidet med å forebygge selvmord blant unge mennesker. Her bør vi kunne se fram til konkrete innsatser av forebyggende art.

Alle kommuner er nå opptatt av å løse oppgaver sammen med nabokommuner. Partienes budsjettforslag er nærmest kjemisk frie for slik tenkning. I året framfor neste kommunevalg er dette bekymringsfullt.

Vi vil oppfordre Lillehammers politiske miljøer til å ta nye initiativ med tanke på å gjenreise debatten om et styrket kommunesamarbeid. Kommuner og innbyggere trenger dette.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags