Fortettingen i Lillehammer

DAGSORDEN: Torstein Rudihagen etterlyser debatt om fortettingen.Foto: Rune René Kristiansen

DAGSORDEN: Torstein Rudihagen etterlyser debatt om fortettingen.Foto: Rune René Kristiansen

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

GD MENER  


Det har i hovedsak vært tverrpolitisk enighet om å få flere innbyggere inn i Lillehammers indre bysoner. Det er flere grunner for å tenke byutvikling i form av tettere bomiljøer.

Tida er forbi da byer ble planlagt i form av å bygge eneboliger. Det er en for arealkrevende løsning. Våre byer har kort og godt ikke tilgjengelig areal.

I dag er det særlig to andre hovedårsaker som tilsier fortetting; transport og miljøhensynet, samt ønsket om å etablere flere urbane miljøer – det handler om skape mer liv og vitalitet i en bys sentrumsområder. Da må det også bo folk der.

Uavhengig av politiske oppfatninger er en slik tenkning blitt et omforent felleseie i måten å utvikle sentrumsområder på.

I GD har vi lenge etterlyst større oppmerksomhet knyttet til hvordan fortettingsambisjonen skal løses. Derfor nøler vi ikke med å gi ros til Torstein Rudihagen (Ap) for å sette temaet på dagsorden.

Han er selv ansvarlig for utviklingen ettersom han er medlem av Utvalget for plan og samfunnsutvikling i Lillehammer. Han inviterer til debatt når nå de første fortettingsprosjektene er i ferd med å bli realisert. Blir resultatene i praksis slik kommunens folkevalgte har ønsket?

Les også:

GD har lenge etterlyst debatt om hvordan fortettingen skal løses

Svaret for Rudihagen er åpenbart ikke et klart ja. Derfor er det betimelig at partier og folkevalgte bruker tid og oppmerksomhet på hva som skal skje videre.

Til høsten skal nye plandokumenter vedtas. Før det skjer bør det gis mer tydelige svar på byggehøyder, ivaretakelse av eksisterende bomiljøer, mer samordnet planlegging og – selvsagt – infrastruktur av alle slag.

En framtidsrettet byutvikling er krevende og viktig. Byens særpreg skal både tas vare på og utvikles videre. Da er det et godt utgangspunkt at det finnes politikere som vil utøve selvkritikk før endringer ugjenkallelig er et faktum.

Les også: Vil gi byggetillatelser i meter over havet – ikke meter over bakkenivå

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags