Lillehammers nye muligheter

SATSING: Ny E6 bidrar til å frigjøre nye næringsarealer for Lillehammer – i Hovemoen.

SATSING: Ny E6 bidrar til å frigjøre nye næringsarealer for Lillehammer – i Hovemoen. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

GD MENER


Takket være offensive innspill fra grunneiere kan politikere og byråkrater i Lillehammer kommune senke skuldrene. Kommunen har ønsket å kunne tilby næringsarealer nær byen. Av den grunn har øynene i mange år vært rettet mot dyrka jord i Nordre Ål.

Nå bør et slikt fokus endre seg. E6-utbyggingen vil bidra til store endringer i arealene i Hovemoen. Dermed blir planer om å fristille arealer til næringsformål også framskyndet.

Det er liten tvil om grunneiernes initiativ også er begrunnet med forebyggende hensikter. Uten et signal om nye store utbyggingsarealer, ville noen partier bli mer fristet til å dra i gang en konfliktfylt arealdebatt. Slik vi dessverre har opplevd ved flere tidligere planprosesser i kommunen.

Det grønne beltet dreier seg om mer enn verdifullt jordbruksareal

Nå bør slike debatter bli unødvendige – i den grad noen måtte gå svanger med tanken om å angripe byens grønne belte i nord.

fylkesdirektør i NAV Oppland dreier seg om mer enn verdifullt jordbruksareal. Like viktig er det å beholde et unikt særpreg for kommunen – og for byen. Slik også kulturlandskapet som omkranser byen, ble beskrevet i forbindelse om OL-utbyggingen for 25 år siden.

Det vil selvsagt ta noen år før alle sider ved ny E6 og tilhørende infrastruktur er ferdigstilt. Det betyr at heller ikke nye næringsarealer er klare til bruk på kort sikt.

Heller ikke omdisponering av dagens dyrka jord vil kunne tas til andre formål før mange år har gått. I mellomtida vil Lillehammer kommune bli møtt med ankesaker, mye støy og høyst sannsynlig avslag fra overordnet myndighet dersom kommunen i det hele tatt skulle tenke tanken om å ville bygge ned dyrka jord.

Planutvalgets møte med grunneierne torsdag kan i ettertid vise seg å være et viktig vendepunkt for hva som skal være kommunens fokus.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags