Flere steder i Lillehammer – i Innlandet og i Norge – brukes det kinesisk granitt som byggematerialer. Argumentene for slik prioritering er velkjente. Det dreiser som kvalitet, om pris, om kvantum, kort sagt om leveringsdyktighet til konkurransemessige priser.

Når man ikke ønsker å være del av et endringsarbeid repeteres gjerne slike argumenter.

Gardermoen fikk i sin tid priser for bruk av limtrekonstruksjoner. «Noen» tok initiativ til å skulle ta hånd om utviklingsarbeid, et FOU-arbeid som til de grader har gitt resultater. Med Moelven AS som en av de viktige aktørene.

I dag pågår debatten for fullt om hvordan Norge skal bli leverandør av massivtre. Innovasjon Norge er med på laget. Myndighetene ser gjerne at vi utvikler kompetanse og leveringsdyktighet på massivtre. Næringsaktører likeså.

Hva har argumentene vært fram til i dag? Jo da, liten produksjon i Norge, vi må reise til Østerrike for der er de så mye dyktigere enn oss i Norge, lyder omkvedet.

Norske limtreprodukter er i verdensklasse. Norsk massivtre er i en rivende utvikling. Hvorfor skal ikke det nasjonale utstillingsvinduet Lillehammer bry seg med å være opptatt av hvordan våre behov kan styrke nasjonalt næringsliv?

Ansatte medarbeidere her og der har sikkert sine reglementer å følge. Derfor landes kinesisk granitt inn i tonnevis. Men noen steder må det også sitte personer og miljøer som har til oppgave å bruke hodet på annet vis.

Utviklingsarbeid starter alltid med noen ideer, noen ambisjoner og noen innsatser. La den kinesiske granitten i Lillehammer bli minnesmerket for hvordan vi startet å tenke annerledes. Kan NHO Innlandet og Innovasjon Innlandet delta i fortsettelsen? Samt Lillehammer!