Vitalt sentrum krever styring i Lillehammer

Av
DEL

GD MENER


Høyrepolitiker og eiendomsutvikler Morten Aune bidrar til å fyre opp debatten om fortetting og byggehøyder i Lillehammer. Det skal han ha takk for.

Både hans eget parti og styringspartiene i byen har lenge snakket om behovene for å legge til rette for at flere skal kunne bo i byens sentrum. Dette er et mål i seg selv for å redusere presset på omliggende arealer utenfor sentrum. Samtidig er dette et virkemiddel for å oppnå økt vitalitet i sentrum; økonomisk, kulturelt og sosialt.

Faglige innspill og erfaringer fra andre byer gir entydige råd: Det er behov for å legge til rette for at det bor flere mennesker i sentrumsområdene. Dernest krever ønsket om aktive og vitale sentrumsområder at politikerne etablerer kjøreregler. Styring og prioritering, kalles det også. Dette innebærer kort og godt at markedet, i form av tilbud og etterspørsel, ikke er tilstrekkelig for å sikre en ønsket byutvikling.

For tida er flere fortettingsprosjekter i gang i Lillehammer sentrum. Det er positivt. Noen prosjekter – avhengig av beliggenhet – etableres også i høyden, avhengig av beliggenhet. Også dette kan være positivt. Men det er ikke gitt.

Det vil være plass for betydelig fortetting i Lillehammer sentrum. Ikke minst i form av økt tilbud til den raskest voksende husholdningsformen – alenehusholdningen.

2018 blir året før et nytt kommunevalg. Aunes forslag i Nordre Ål er provoserende for mange. Dette bør være en god opptakt til at alle partier, anført av Arbeiderpartiet og Høyre, tar ekstra tak i debatten om fortetting og byggehøyder.

Peter Butenschøn, og andre med ham, etterlyser politikere og partier som vegvisere for hva man vil med byen. Det er en betimelig etterlysning.

Enten det er høyhus på Sjusjøen eller høyhus i Lillehammer, må folkevalgte og administrasjon forstå hva man vil med slike prosjekter. Det er ikke mangel på kapital til investeringsprosjekter. Det er ikke et fellesskap som skal måtte ta belastningene for å maksimere en utbyggers ønske om størst mulig avkastning.

Utbyggere skal kunne tilby gode prosjekter innenfor rammer en kommune fastsetter. Følgelig er det helt avgjørende at enhver vertskommune er seg sitt ansvar bevisst. Den debatten må vi få i en helt annen grad enn fram til nå.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags