Skremmeskudd om mer vern

VERN: Skal Rondane nasjonalpark utvides sørover, helt til Friisvegen?

VERN: Skal Rondane nasjonalpark utvides sørover, helt til Friisvegen?

DEL

GD MENER 

Fylkesmenn over hele landet har levert sine bidrag. Oppfølgingen av stortingsmeldingen «Natur for livet» fra 2016 er i ferd med å ende i ei lang liste med nye vernemuligheter. Forslaget omfatter omfattende utvidelser av nasjonalparkene Rondane, Jotunheimen, Breheimen og Reinheimen. Det foreslås også å verne mer langs Lågen.

Den lista som Fylkesmannen i Innlandet har sendt Miljødirektoratet, og som etter hvert ender på miljøminister Ola Elvestuens (V) bord, vil sikkert bli møtt med begeistring både i miljøbyråkratiet for øvrig og blant statsrådens politisk nærmeste. Vi betviler ikke at det fortsatt er områder som bør beskyttes av et sterkt vern, og at det på listene fra landets fylkesmannsembeter er forslag som bør følges opp. Det er likevel grunn til å spørre om måten denne prosessen er lagt opp på, er hensiktsmessig.

Knapt noen gudbrandsdøl kan sies å være uberørt

Lista fra Fylkesmannen i Innlandet inneholder hele 121 enkeltområder, 32 mulige utvidelser av eksisterende verneområder og sju forslag til endret verneform for eksisterende verneområder. Slikt blir det støy av. Knapt noen gudbrandsdøl kan sies å være uberørt. Mange vil oppleve at vi nå står foran nye prosesser som først og fremst betyr nye begrensninger i utviklingsmuligheter og bruk av utmarka, og sterkere statlig styring og kontroll på bekostning av lokalsamfunn.

Hos fylkesmannen i Innlandet avviser de at dette er en storstilt vernerunde eller starten på en omfattende verneprosess. Den lange lista er ei «bruttoliste», kun basert på naturfaglige kvaliteter. Det er en svakhet ved hele opplegget, fordi både kommuner, grunneiere og andre som føler seg berørt, må ta hele lista på alvor. Da risikerer vi blant annet en debatt med mye oppmerksomhet rundt områder som egentlig er lite aktuelle for vern.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags