Kostnadsdeling, ikke subsidiering

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

gd menerEnkelte husstander får lenger veg til søppeldunkene dersom Glør får det slik det interkommunale selskapet vil. I dag er det slik at de henter avfall på private veger forutsatt at kjørelengden per abonnent ikke overstiger 600 meter og at det er minst fem husstander langs vegen. Etter endringene skal ikke avstanden overstige 500 meter per abonnent, og det skal være minst tre abonnenter på strekningen. I et system som omfatter tusenvis av husstander, framstår endringen som teknisk og marginal. For noen kan endringen faktisk slå positivt ut.

I noen sammenhenger er det likevel grunn til å dvele med marginale endringer. Det gjelder særlig når vi snakker om offentlige tjenester, og det gjelder i særdeleshet når vi snakker om pålagte, offentlige tjenester, slik avfallshåndteringen er. Og det er viktig også fordi tjenestene leveres av et interkommunalt selskap, med begrenset demokratisk kontroll.

I begrunnelsen for de endringer som foreslås, viser markedssjefen i Glør til at eierne har bestemt at det skal være full fraktutjevning. Det betyr at abonnentene skal betale samme pris, uansett hvor i Lillehammer, Gausdal og Øyer de bor. Dette er en politisk premiss. Det betyr ikke at alle har samme rett til å få hentet avfall ved døra, men det reflekterer likevel en grunnholdning om størst mulig grad av likebehandling.

Uten å vite mer om hvordan dette slår ut for enkeltabonnenter hos Glør, er det vanskelig å mene mye om endringsforslaget. Når markedssjefen begrunner endringen av avstandsgrenser med et «rettferdighetsprinsipp» og «at det går en grense for hvor store goder enkelte abonnenter kan få», bør eierne likevel gå i tenkeboksen.

Selvsagt har markedssjefen rett i at det er mindre kostnadskrevende å hente avfall i sentrale strøk enn i områder hvor det er lenger mellom abonnentene. Men det blir galt når ledelsen i et interkommunalt selskap i neste åndedrag omtaler dette som subsidiering av abonnenter som bor spredt. Dette er kostnadsdeling, og ikke subsidiering. Dette er en av begrunnelsene for å opprettholde en sterk offentlig sektor, som også interkommunale selskaper som Glør er en del av.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags