Dette innebærer et utvidet driftsansvar fra dagens ni baser. Basen på Dombås er en av basene selskapet har drevet i mange år.

Det er Stiftelsen Norsk Luftambulanse som eier Norsk Luftambulanse AS. Det er stiftelsen svært mange i vårt land står tilsluttet som medlemmer, mer enn 370.000 var medlemmer ved årsskiftet. Denne organisasjonen er i seg selv en særdeles viktig økonomisk motor for å sikre kvaliteten som utøves i luftambulansen.

Ikke minst skjer dette gjennom forskning og utvikling av ny teknologi. I egenomtalen av seg selv heter det kort og godt: «Driver Europas største forsknings- og utviklingsmiljø innen prehospital akuttmedisin».

For vårt distrikt har basen på Dombås betydd svært mye. Den er en trygghetsfaktor av rang der den ligger. Tidvis forsøk på å få den flyttet har da også alltid blitt avvist.

Nå vil Dombåsbasen få økt betydning. Av flere årsaker. Nytt helikopter med bedre utstyr og styrket vaktberedskap blir en del av hele flåtens oppgradering. I vårt distrikt vil det også knytte seg spenning til hvilken rolle basen og Dombås kan få i en framtidig organisering av prehospitale tjenester i Sykehuset Innlandet.

Styreleder Anne Enger og nestleder Tor E. Berge har varslet at de vil besøke basen etter ferien. Det er selvsagt ikke uten grunn. Selv om luftambulansen har et svært stort virkeområde, vil det være av interesse å få sjekket ut grunnlaget for en styrket basefunksjon nettopp på Dombås. Trafikk og aktivitet i basens nedslagsfelt vil bare bli større og større.

Luftambulansens virksomhet i vårt innlandsdistrikt er en viktig del av tenkningen når Sykehuset Innlandet skal organisere sin framtidige virksomhet. En styrket luftambulanse og et styrket lokalt helsetilbud er viktige stolper i vår sykehustenkning.