Lakk og logo til 280 mill. er ikke hva norske transportbrukere trenger

MODERNE? Slik ser et moderne tog ut. Lakk og logo er ikke hva norsk jernbane trenger mest ...Foto: Scanpix

MODERNE? Slik ser et moderne tog ut. Lakk og logo er ikke hva norsk jernbane trenger mest ...Foto: Scanpix

DEL

gd mener 

NSB og Nettbuss bytter navn til Vy. Vår felles jernbanevirksomhet gjør et krampaktig forsøk på å framstå som mer tidsmessig. Tog blir grønne og får ny logo, som om lakk og logo er hva norske transportbrukere trenger.

Selskapsledelsen har vyer og ambisjoner for framtida, og NSB er ifølge selskapsledelsen ikke lenger et dekkende navn. «Vy» skal uttrykke at de gir sine reisende opplevelser, bilder og utsikter, i en tid da brukerne av statsselskapets tjenester først og fremst er opptatt av om bussen eller toget er i rute, om det er ledige seter, og om transporten er pålitelig.

Statsselskapet har valgt å ignorere råd fra Norsk språkråd, som i likhet med mange andre mener at offentlig virksomhet og virksomhet i offentlig eie bør ha navn som sier noe om det de driver med. Dette er å sminke en transportkoloss som på så mange måter er preget av tidens tann, som sårt trenger politisk vilje og evne til å satse på kollektive transportløsninger for framtida, mer enn det fjolleriet dagens ledelse driver med for å tilpasse seg virkeligheten etter Regjeringens jernbanereform.

Prislappen for å kaste vrak på et navn med en 135 år gammel historie, blir 280 millioner kroner. Vi får garantier om at kostnaden ikke skal føre til økte billettpriser. Det er ikke poenget. Spørsmålet er om dette er en ok måte å bruke 280 millioner kroner på, eller om den nasjonale jernbanen hadde tjent sine eiere og brukere bedre ved å bruke penger på for eksempel flere og mer punktlige avganger.

De ansvarlige har valgt et navn og en profil som kritiseres og latterliggjøres, og som dermed påvirker omdømmet negativt. Samferdselsministeren har selvsagt ingen planer om å gripe inn. Han har heller aldri hatt utpreget omsorg for NSB ...

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags