Kjenseth våger å tale makta imot

BREMSE: Ketil Kjenseth (V), leder i Stortingets energi- og miljøkomité, vil bremse olje- og gassutvinningen.

BREMSE: Ketil Kjenseth (V), leder i Stortingets energi- og miljøkomité, vil bremse olje- og gassutvinningen.

DEL

GD MENER 

Ketil Kjenseth (V) repeterer budskapet han tidligere har framført. Det er behov for å sette på bremsene i vårt lands olje- og gassvirksomhet.

Etter flere år med fall i investeringene innen olje- og gassnæringene, fra 224 milliarder i 2014 til 150 milliarder i 2017, er investeringene på veg oppover igjen. For 2019 kan investeringene bli på hele 184,5 milliarder, formidlet bransjen mandag.

Forutsetningen er at pågående regjeringsforhandlinger ikke konkluderer med endret avgiftsregime for olje- og gassnæringene, lyder advarslene. Og hvorfor skulle dette være noen trussel?

Erna Solberg fører en økonomisk politikk og en næringspolitikk som stadig gjør Norge sårbart. Satsingene på fastlandsnæringene sliter med å skyte fart. Norge er og forblir derfor svært avhengig av olje- og gassøkonomien.

Det er behov for en vitalisert satsing på fastlandsnæringer

Ketil Kjenseth har selvsagt rett i sine advarsler. Utfordringen er å utvikle en økonomisk politikk som tar Norge videre uten å være så bundet til olje og gassnæringene. Slike nødvendige endringer må styres bevisst - og over tid. Derfor vil det være viktig at politikere som V-representanten fra Oppland vinner fram med argumenter om endring.

NHOs årskonferanse onsdag setter søkelys på Norges forhold til vår omverden. I et slikt perspektiv er det avgjørende at Norge iverksetter langt mer offensive satsinger på fastlandssatsinger. Gjerne med samme tenkning som det olje og gass har vært subsidiert med.

Det vil også være helt avgjørende med tiltak som gjør det mindre attraktivt å sende de store pengene til eiendomsmarkedet framfor til andre bransjer som kan stimulere norsk industriproduksjon. Regjeringsforhandlingene er en påminnelse om behovet for å meisle ut en vitalisert produksjonsøkonomi på fastlandet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags