Oppland Aps representantskap har etablert en ny oppsiktsvekkende praksis. Fylkesordfører Even A. Hagen og Aps gruppeleder i fylkestinget, Anne Marte Kolbjørnshus, har vist manglende evne til å følge partiets politikk, og settes derfor under en slags politisk administrasjon av partiets styre og representantskap.

Debatter og vedtak knyttet til videregående skoletilbud har utløst krisetilstander i fylkespartiet. På papiret forsøkes den alvorlige konflikten å bli tildekket. For nå skal representantskapet engasjere seg mer aktivt i viktige fylkeskommunale debatter og prioriteringer. Forumet skal bli en mer aktiv støttespiller for partiets gruppe i fylkestinget.

En eller annen form for reaksjon måtte komme fra partileder Tore Hagebakken og nestleder Rune Støstad. Innad i partiet er mange oppgitt. Hagen og Kolbjørnshus har vist manglende politisk klokskap og evne til å navigere i det politiske landskapet. Det er engstelse for at partiet ødelegger for seg selv framfor neste års valg.

Fylkeskommunen er avhengig av å utvikle et politis lederskap med autoritet

 

Det blir spennende å følge Arbeiderpartiets nye praksis. Kandidater til partiets fylkestingsliste vet nå at dersom de ikke gjør som partiledelsen sier, så blir de satt under administrasjon. Det er selvsagt alvorlig at selv fylkesordføreren nå gis begrenset autoritet, ved at det etableres et slags skyggekabinett.

Dersom Oppland Ap ikke opplever sin egen fylkesledelse som trygg nok, bør utfallet bli at den skiftes ut. Innlandet fylkeskommune er helt avhengig å utvikle et lederskap med autoritet.

Det vil bli mange krevende prioriteringer i den nye fylkeskommunen. Det vil bli mer enn spesielt dersom Arbeiderpartiet forsøksvis skal fostre en fylkesordfører partiet i neste omgang jevnlig skal overprøve gjennom partimessige vedtaksrunder. Da har også partiet et problem.