Oppgjør med brutaliteten

Der noen tas, dømmes og fengsles, står andre klare til å ta over.

Der noen tas, dømmes og fengsles, står andre klare til å ta over. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Forebyggende innsats overfor unge som står i fare for å gjøre fatale vegvalg, er helt avgjørende. Det bidrar også til dårligere vekstvilkår for den brutale, organiserte kriminaliteten.

DEL

LEDER 

Det har gått et drøyt år siden en omfattende narkotikasak ble brettet ut for Sør-Gudbrandsdal tingrett. Noen lange dager i retten ga oss innsyn i hvordan en stor del av ungdomsmiljøet i byen og nærmeste omland ble fanget i narkolangernes brutale verden.

På det meste var så mange som 90 personer siktet. Saken mot hovedmennene ble avsluttet i fjor. Politiet arbeider fortsatt med å få avsluttet de siste. Det har blitt noen påtaleunnlatelser, noen bøter, og noen mindre fengselsstraffer. Noen saker ligger fortsatt med merkelappen «ikke ferdig etterforsket», fordi det er begått nye straffbare handlinger.

Ett år etter at hovedmennene fikk sin straff, er det vår kollektive evne til å lære som er det mest interessante. Politiets statistikker viser at ungdom mener narkotika er lett å få tak i, og at «alle» kjenner noen som kan skaffe. Debutalderen er så lav som 15–16 år.

Politiet har styrket sin forebyggende innsats. Samarbeidet med andre offentlige instanser som arbeider inn mot disse miljøene ble styrket i forbindelse med opprullingen av den store saken. Det betyr at mulighetene for å fange opp unge med problemer, er større. Det bør også bety at man har bedre oversikt over situasjonen.

Alle som ble sjokkert over både omfanget og brutalitet i straffesaken på tampen av fjoråret, får trolig et nytt lite sjokk når politiet i GD i dag forteller at denne store saken handlet om ett av flere miljøer. Ikke noe tyder på at politiet og samarbeidende instanser får mindre å gjøre.

Domfellelser i enkeltsaker er intet endelig oppgjør med organisert narkotika- og voldskriminalitet. Der noen tas, dømmes og fengsles, står andre klare til å ta over.

Det beste vi kan gjøre er å gi noen en bedre start på voksenlivet enn de ellers ville ha fått.

Alle som ble sjokkert over både omfanget og brutalitet i straffesaken på tampen av fjoråret, får trolig et nytt lite sjokk når politiet i GD i dag forteller at denne store saken handlet om ett av flere miljøer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags