Gå til sidens hovedinnhold

Politiet og de forsvarsløse

Artikkelen er over 3 år gammel

gd mener Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Politimester Johan Brekke er fortsatt langt unna å ha de ressursene som kreves for å dekke de behov Innlandet politidistrikt har. Ifølge en pressemelding fra politidistriktet er det satt av 8,5 millioner kroner til 24 nye årsverk. Etaten får ikke 24 årsverk ut av 8,5 millioner kroner.

De nye politistillingene blir neppe besatt før utpå høsten. Årskostnaden knyttet til de nye stillingene ligger trolig på det tredobbelte av 8,5 millioner. Det er derfor først når statsbudsjettet for 2019 blir framlagt utpå høsten at vi kan gi politikernes politisatsing karakterer. Da må justisministeren finne penger til det denne satsingen koster gjennom et helt år, ikke bare for Innlandet politidistriktet, men for samtlige av landets politidistrikter.

Vi har ikke store forventninger til økt operativ kapasitet i Lillehammer og Gudbrandsdalen, men skal samtidig si oss tilfredse med signalene om satsing på et annet viktig område.

Når knappe ressurser skal fordeles, velger politimesteren i Innlandet politidistrikt å øke innsatsen mot vold og overgrep mot barn. 3,2 millioner kroner i øremerkede midler settes inn på et felt der behovet for økt innsats er åpenbart.

I januar skrev GD om økning i antall overgrepssaker mot mindreårige i Midt-Gudbrandsdalen. Økningen er ikke et lokalt fenomen. Ifølge politiet er det en stor økning i antall overgrepssaker som omhandler barn under 14 år, og bølgen av overgrep på nett gjør dette til politiets viktigste innsatsfelt.

Det er åpenbart riktig å prioritere de unge og forsvarsløse

Forskning viser at skadene i forbindelse med overgrep er både alvorlige og mer omfattende enn hva en tidligere har antatt. Barn blir frarøvet sin barndom, og sliter ofte med skader hele livet. Det er bra at politimester Johan Brekke så tydelig signaliserer økt innsats på dette feltet. Når knappe ressurser skal fordeles er det åpenbart riktig å prioritere de unge og forsvarsløse.