Regjeringen er på oppløpssiden i arbeidet med neste års statsbudsjett. Denne gangen sitter Venstre sammen med Høyre og KrF når kortene legges, men fortsatt må Regjeringen ha støtte fra KrF i Stortinget for å få flertall for budsjettforslaget.

Statsminister Erna Solberg har for lengst varslet redusert handlingsrom, fordi temperaturen i norsk økonomi tilsier noe mindre bruk av oljepenger. Det er en vurdering vi deler.

Redusert handlingsrom gjør fagstatsrådenes armslag mindre. Det krever strengere prioriteringer. Den senere tid har vi registrert at flere statsråder har snakket om at økende forskjeller og fattigdom kan gi oss større samfunnsutfordringer på flere felt. Vi er spent på om slike erkjennelser påvirker budsjettarbeidet i Regjeringen, og om det påvirker for eksempel skattepolitikken.

Redd Barna kom tidligere i høst med en vurdering av Regjeringens innsats for de mest sårbare gruppene, både i Norge og ellers i verden. Regjeringen fikk skryt for satsing på helse og utdanning internasjonalt, men generalsekretær Tove R. Wang er opprørt over at det ikke gjøres mer for de mest sårbare barna i Norge. Det er grunn til å håpe at forsterket oppmerksomhet rundt økende forskjeller og fattigdom får prege budsjetthøsten.

Vi har ikke all verden av forventninger til at Venstres inntreden i Regjeringen alene er nok til å dreie politikken i riktig retning for de gruppene Redd Barna er opptatt av, men Erna Solberg og Høyre bør føle et behov for å gå inn i et valgår med en politikk som snur noen negative utviklingstrekk.

I dette ligger et lite håp for alle som har fått føle økonomisk håpløshet på kroppen

Dette er budsjettsaker statsministeren kan bruke i forsøket på å trekke KrF nærmere et regjeringssamarbeid. Men det er også saker som kan skyve KrF nærmere de rødgrønne, om Regjeringen ikke innfrir. I dette ligger det et lite håp for alle som har fått føle økonomisk håpløshet på kroppen.