Ordfører Elias Sperstad (Sp) i Skjåk er klar for å gjøre en hestehandel med nasjonale myndigheter. Han kan gå med på at antall dager med postombæring reduseres, dersom Staten først sørger for at den digitale infrastrukturen er god nok.

Lørdagen er allerede radert ut av Posten Norge AS sine distribusjonsplaner. Dersom Statens nasjonale distribusjonsaktør og Regjeringen får det som de vil med forslaget til ny Postlov, slipper Posten med å ta turen rundt til postkassene mer enn to ganger i uka.

Dårlig bredbåndsforbindelse er viktigste ankepunkt i mange av innspillene som har kommet i forbindelse med at lovforslaget har vært ute på høring. Regjeringen bagatelliserer innvendingene ved å vise til at bare 2000 husstander har for dårlig internettforbindelse til å kunne lese e-aviser. Dersom vi ser hva Nasjonal kommunikasjonsmyndighet mener er et grunnleggende bredbåndstilbud, er antallet langt høyere. Bedre digital infrastruktur som kompensasjon for redusert postombæring er derfor et rimelig krav fra distriktene, som i motsetning til tettbygde områder gjerne også mangler alternative distributører.

Så er det også slik at redusert postombæring uansett rammer store grupper. Særlig blant den eldre delen av befolkningen vil det i mange år framover være mange som ikke er i stand til å henge med på digitaliseringen uten bistand. For disse er det ikke først og fremst manglende bredbåndstilknytning som er problemet.

Bedre digital infrastruktur er en rimelig kompensasjon

Høyres landsmøte vedtok nylig at all kommunikasjon med Staten skal være digital innen 2025. Det er en god og riktig ambisjon. Men i kombinasjon med kutt i posttjenester krever dette målet to strategier; en for bedre digital infrastruktur, og en for hvordan ivareta interessene til alle de av oss som av andre grunner ikke kan ta del i den digitale utviklingen.