Gå til sidens hovedinnhold

Pasienter trenger mer enn planer

Artikkelen er over 4 år gammel

gd mener Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Helse Sør Øst HRF lar være å lyse ut driftsavtale for to psykologspesialister ved Lillehammer psykologsenter, når to av fire psykologer ved senteret går av med pensjon. Mens helsebyråkrater skal utrede hvordan mangelen på psykologer skal møtes, vil pasienter med behov for slik helsehjelp bli stående lenger i kø.

Psykisk helse er et satsingsområde. Pasienter stilles i kø på en lang veg brolagt med gode intensjoner. Helseministeren har gitt sykehusene beskjed om å opprette flere hjemler for avtalespesialister, og om å bruke avtalespesialistene mer. Samtidig sliter sykehusene med å besette sine egne stillinger. Konkurransen om psykologene økes ytterligere ved at også kommunene fra 2020 er pålagt å ha egne psykologer.

Det er ikke vanskelig å forstå at psykologtjenesten er et stort regnestykke som ikke går i hop. Det er heller ikke vanskelig å forstå at Helse Sør Øst står overfor utfordringer og oppgaver sykehusvesenet vil slite med å innfri. Men det er ubegripelig dersom helseministerens klare føringer legges til side og godt fungerende deler av en helhet skal fryses, i påvente av et utredningsarbeid.

Fagdirektør Geir Bøhler skriver i en redegjørelse til GD at Helse Sør Øst sin oppgave er å tilrettelegge for at helseforetak og avtalespesialister utfyller hverandre godt. Sykehuset Innlandet HF sliter med å rekruttere spesialister inne psykisk helsevern. Selvsagt skal Helse Sør Øst lete etter tiltak som kan lette dette rekrutteringsarbeidet.

Det er likevel ikke akseptabelt at køene hos private psykologer med driftsavtale skal dobles for å løse rekrutteringsutfordringene. For pasienter i kø er det kritisk hvis kapasiteten ved Lillehammer psykologsenter halveres, enten det er midlertidig eller permanent.

Vi er enig i en prinsipiell betraktning om at det er viktig å prioritere den offentlige delen av helsevesenet. Men dersom kapasiteten skal bygges ned ved ett sted, må det dokumenteres at det faktisk ender med ordninger som totalt sett gir bedre hjelp til flere.

Les også: Psykolog-kutt gir 18 måneder i kø