Endeløst reformsirkus

Pause: Kommunalminister Moniva Mæland sliter med å holde tempoet oppe i regionreformen.

Pause: Kommunalminister Moniva Mæland sliter med å holde tempoet oppe i regionreformen.

DEL

gd mener 

Opprørske finnmarkinger får følge av irriterte østlendinger. Inspirert av det som skjer og ikke skjer lengst nord i landet, vil et flertall av politikerne i fylkene som skal bli til Viken fylkeskommune legge arbeidet med reformen på is.

Det som skjer er ikke uventet. I realiteten er dette et første skritt i forsøk på å få en omkamp om realitetene. Selv om det er rødgrønne politikere som står fremst i kampen for å endre reformprosessen, har stortingsvedtaket om å gjøre Østfold, Buskerud og Akershus til ett fylke skapt opprørsstemning også i regjeringspartier. Frp-lederen i Akershus har beskrevet hele regionreformen som latterlig, og nye Viken fylke som tåpelig. Regjeringen får med andre ord ikke særlig drahjelp av sine egne på regionalt nivå.

Både det som skjer i Finnmark og det som nå skjer på det sentrale østlandsområdet er uttrykk for manglende respekt for Stortingets vedtak. Det er trist, men det bekrefter samtidig at hele reformprosessen har vært kjørt på feil spor. Stortingets vedtak er for dårlig forankret ute blant regionpolitikere i flere av de berørte fylkene, og det mangler helt forankring ute blant innbyggerne. Slikt blir det støy av.

Regionreformen er preget av at Regjeringen sliter med å organisere et folkevalgt forvaltningsnivå den helst ville vært foruten. Men den er og preget av at også andre partier ikke helt hva de vil, verken med fylkeskommunene, med kommunene, og med et brokete statsapparat. Den er preget av maktkamp, lokaliseringsstrid og andre motsetninger mellom ulike miljøer ute i fylkeshus og på statlige kontorer.

Regionreformen er preget av politikere som ikke vet hva de vil

Slik går det når man starter i feil ende, og når målet er uklart. Også det er trist, fordi det er nødvendig å gjøre endringer i regioninndelingen, og fordi dette endringsbehovet er like stort i Staten som det er for det folkevalgte nivået.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags