Ta en time out i regionreformen!

Kommunalminister Monica Mæland (H) har ansvaret for å lande den store regionreformen. Regjeringen kan med fordel ta en time out i prosessen.

Kommunalminister Monica Mæland (H) har ansvaret for å lande den store regionreformen. Regjeringen kan med fordel ta en time out i prosessen.

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

gd mener 

Regionreformen er i ferd med å ende i kaos. Den nye fylkesinndelingen er vedtatt av Stortinget. Finnmark nekter å akseptere tvangssammenslåing med Troms. Regjeringspartiet Venstre svarer med et halvkvedet «OK, la gå», men at finnmarkingene da må finne seg i at fylket får færre oppgaver enn landets øvrige fylker. KrF skal tvile seg fram til et standpunkt etter hvert som Regjeringen bestemmer seg for hva de nye fylkene får av ansvar og oppgaver, og Ap strør mer sand i maskineriet ved å angripe Regjeringen for å ha satt press på Finnmark.

Kommunalminister Monica Mæland (H) legger prosessen med sammenslåing av Finnmark og Troms på is fram til stortingsbehandlingen i høst. Sp kommer med forslag om å stoppe tvangssammenslåingen, og fra andre deler av landet kommer det sterke signaler om at håndteringen av Troms/Finnmark må få følger også for hva som skjer med de andre regionene.

Dette handler om mye mer enn Finnmark. Regionreformen er et grunnleggende grep for samfunnsendring, unnfanget av en regjering som egentlig ønsker å bli kvitt fylkeskommunene som forvaltningsnivå. Det handler om en prosess der premisser endres undervegs, og om et nytt fylkeskart ingen egentlig er særlig fornøyd med.

Størst av alle blir Viken, en underlig konstruksjon rundt Oslofjorden som heller ikke stortingsflertallet synes er særlig fornuftig. Kolossen blir enda større enn tenkt i utgangspunktet, ved at sørlige deler av Oppland har søkt seg over.

Oppland og Hedmark skulle bli sterkere ved en sammenslåing, men svekkes når Viken fra og med 1. januar 2020 sluker Lunner og Jevnaker. Det får konsekvenser for de nye fylkesmannsembetene, det får konsekvenser for sykehustenkningen, og det får konsekvenser på andre områder.

Regjeringen har lagt prestisje i et prosjekt Høyre og Frp egentlig ikke vil ha. Det kan knapt gå bra. Vi ser stadig eksempler på at det går galt, ikke fordi det nødvendigvis er feil å gjøre fylkene større, men fordi noe er grunnleggende feil med rekkefølgen i mange av Regjeringens og Stortingets prosjekter. For i bunnen av alt ligger Statens egen organisering, med en uendelig rekke av ulike regioninndelinger. Det er lagt prestisje i et prosjekt Høyre og Frp egentlig ikke vil ha

Det var der Regjeringens moderniseringsprosjekt burde startet. Det kunne kanskje til og med gjort det mulig å reise en debatt om behovet for tre forvaltningsnivåer, og det kunne skapt åpninger for en debatt om større og sterkere kommuner. I stedet akkederes det nå over marginale oppgaveendringer. Regjeringens store moderniseringsprosjekter ender i noe ingen egentlig vil ha, og med et politisk klima preget av laber endringsvilje.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags