Kontrollutvalget i Ringebu kommune vil ha en omstridt sak til ny behandling i kommunestyret. Salget av den gamle Marienhø-villaen og administrasjonens oppfølging av saken, etterlater et inntrykk av en lite tillitvekkende prosess.

Kontrollutvalget i kommunen har engasjert både kommunens revisjonsselskap og juridisk kompetanse for å komme til bunns i hva som har skjedd. En eiendom ble solgt på det åpne marked. Kommunens tydelige premisser for utnyttelse av eiendom, var åpenbart viktig for hva markedsprisen kunne bli. I ettertid er disse premissene endret. Det kan hevdes at kjøperne har fått det som de ville, og at det administrativt er tatt beslutninger som bryter med det politiske grunnlaget for eiendomssalget. Slike påstander mener kontrollutvalget å ha fått bekreftet.

Marienhø-saken kan rokke ved tilliten mellom folkevalgte og administrasjonen

Kritikken fra kontrollutvalget er sterk: «Faktaopplysninger og vurderinger undervegs i saksbehandlingen er ikke nedtegnet og dokumentert slik at de kan etterprøves», og «det reises tvil om hvor vidt kommunens samlede kompetanse er benyttet». Kontrollutvalgets granskning får Marienhø-saken til å framstå som en eiendomshandel og en byggesak ute av kontroll.

Ringebus rådmann, Per Lervåg, er alt annet enn ydmyk i møte med granskingsrapporten. «Det er alltid forhold vi kan lære av. Derfor har vi sett fram til granskingen, sier han til GD».

Da er det underlig at kontrollutvalget uttaler at de bare delvis har fått innfridd sine forventninger om positiv, konstruktiv, rask og velvillig oppfølging fra administrasjonens side. Ringebu kommune har på bordet en sak som kan rokke ved tilliten mellom folkevalgte og administrasjonen, som kan svekke kommunenes omdømme, og som også kan havne i rettsapparatet. Det er åpenbart behov for å plassere ansvar.