Det finnes ingen quick-fix mot ulv

Det er lite hjelp i en lav terskel for å tillate felling av rovdyr som utgjør en fare for beitedyr dersom felling i praksis er så vanskelig å gjennomføre som det vi nå er vitne til.  Foto:  Gorm Kallestad  / SCANPIX .

Det er lite hjelp i en lav terskel for å tillate felling av rovdyr som utgjør en fare for beitedyr dersom felling i praksis er så vanskelig å gjennomføre som det vi nå er vitne til. Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX . Foto:

DEL

gd mener 

Klima- og miljøminister Vidar Helgsen (H) har åpnet for bruk av «på drevet halsende hund» i forsøket på å ta ut en ulv som de siste dagene har drept mer enn 100 sauer på beite i Hurdal, Gran og Toten. Samtidig avviser departementet et krav om at det må settes inn helikopter med varmesøkende kamera for å finne skadegjøreren.

Dyretragedien som den siste tida har rammet beitebrukere på begge sider av fylkesgrensa mellom Oppland og Akershus, bør ikke ha kommet overraskende på noen. Like lite overraskende er det at kommunale fellingslag sliter med å finne og felle skadegjøreren. Eller skadegjørerne. For nå utelukkes det ikke at det kan være mer enn en ulv i området.

Ikke uventet, kommer det sterke reaksjoner på vedtaket om å åpne for bruk av løs hund. Det er åpenbart problematiske sider ved dette. Det handler både om andre arters yngling, og om at løse, jagende hunder også kan være en trussel mot beitedyr. Vi har ingen vanskeligheter med å erkjenne disse dilemmaene.

Likevel: Vi kommer til å se flere dyretragedier som de vi nå er vitne til på vestsida av Mjøsa. Vi vil oppleve nye tilfeller der beitebrukere ikke tør å ta utmarka i bruk, eller der Mattilsynet vedtar beitenekt. Vi vil se at problemene i enkelte områder blir uhåndterlige, slik de nå ser ut til å være i den aktuelle saken. Effektiv forvaltning må skje vinterstid. Når det ikke skjer, finnes det ingen quick-fix å møte poblemene med. Det er derfor nødvendig å ta i bruk alle adekvate hjelpemidler for å lykkes med skadefelling. Det gjelder også bruk av hund.

Effektiv forvaltning må skje vinterstid. Når det ikke skjer, finnes det ingen quick-fix å møte poblemene med.

Det er lite hjelp i en lav terskel for å tillate felling av rovdyr som utgjør en fare for beitedyr dersom felling i praksis er så vanskelig å gjennomføre som det vi nå er vitne til. Det er også meningsløst med unødige begrensninger når tillatelser til skadefelling gis. Når det settes geografiske grenser og begrensninger i tid, er det ingen grunn til å begrense antall ulv som kan felles til en. Sist det ble felt mer enn en ulv i forbindelse med skadefelling og angrep på beitedyr, medførte det både våpenbeslag og etterforskning. Forvaltningen bør spare sine mannskaper for slike belastninger.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags