Iskald rovdyrfront

Aud Hove, Ragnar Nordgreen og Mariann Isumhaugen, nemndsmedlemmer ute av funksjon.

Aud Hove, Ragnar Nordgreen og Mariann Isumhaugen, nemndsmedlemmer ute av funksjon. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Meninger

Rovviltnemnda i Oppland er fortsatt ute av drift. Klima- og miljøverndepartementet har bedt fylkeskommunen om forslag på nye medlemmer til nemnda etter at flertallet av nemndas medlemmer med Aud Hove (Sp) i spissen, la ned sine verv. Anmodningen møtes med en kald skulder.

Noen måneder før årets beitesesong starter, står Oppland uten fungerende rovviltnemnd. Det betyr trolig at Miljødirektoratet også i fortsettelsen må håndtere de saker som ellers tilligger den regionale nemnda. Det er ikke en god situasjon.

Vi har forståelse for at rovviltnemndene reagerte på hvordan klima- og miljøministeren håndterte spørsmålet om lisensjakt i ulvesona. Omgjøringen av rovviltnemndenes vedtak utløste en dyp tillits-krise mellom nemndene og deres oppdragsgiver. Det var behov for å markere denne tillitskrisen. De regionale nemndene hadde knapt andre reaksjonsmåter enn den måten nemnda i Hedmark og flertallet i nemnda i Oppland valgte.

Etter en heftig debatt i Stortinget, er striden om forvaltning av ulv inne i en ny fase. Vi vet lite om hva miljøministerens pågående arbeid ender med. Det er lite sannsynlig at det ender med lisensjakt på ulv i det omfang de regionale rovviltnemndene vedtok. I løpet av få uker må det likevel komme en eller annen form for avklaring.

Det er åpenbart lite tilfredsstillende å sitte med forvaltningsoppgaver på regionalt nivå i en situasjon der tillitsforholdet til oppdragsgiver er mer enn tynnslitt. Olaf Diserud (Frp) har tatt konsekvensen av dette, og trukket seg. Signalet dette gir til statsråden er om mulig sterkere enn signalet fra Sp- og Ap-representantene, som vil gjenoppta sine verv dersom statsråden «rydder opp». Og framfor alt; det er ryddigere.

Uansett hva miljøministeren kommer opp med de neste ukene, er det han kommer med, først og fremst et resultat av at Stortinget har forsøkt å presse fram endringer. Det er derfor vanskelig å se hvordan dette kan bidra til å gjenopprette den tilliten flertallet i rovviltnemnda mener er ødelagt. Avveiningen Aud Hove & Co nå må gjøre, er om Oppland skal ha innflytelse på andre deler av rovviltforvaltningen. Vil de det, må rovviltnemnda være operativ. Da velger man enten å stå i vervet, eller man gjør som Olaf Diserud.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags