Gå til sidens hovedinnhold

Jerven kan vente på SNO

Artikkelen er over 3 år gammel

gd mener Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Flere kommuner i Gudbrandsdalen står sammen bak en søknad om å felle inntil fire jerv fordelt på to områder på østsiden av dalførene. Sel, Vågå, Sør-Fron og Nord-Fron vil på denne måten forebygge rovdyrangrep på beitedyr.Ordfører Rune Støstad (Ap) i Nord-Fron reagerer sterkt på at fylkesmannen i Oppland ikke vil innvilge søknaden, og mener beitenæringen nå holdes for narr.

Kommunene har dokumentasjon så det holder. Sammenhengen mellom bestanden av jerv og tapene av beitedyr er åpenbar. Like åpenbar er den virkningen effektive uttak av individer som ventes å utgjøre en trussel kommende beitesesong. Likevel: Fylkesmannens miljøvernavdeling sier nei. Staten vil vente på resultatet av lisensjakten, som varer til 15. februar.

Vi har forståelse for bekymringene hos beitebrukere i områder hvor jerven utgjør en forutsigbar trussel. Det er likevel liten grunn for ordførerne til å blåse seg opp å vegne av næringa.

Stortinget har vedtatt at store rovdyr skal forvaltes gjennom lisensjakt. Det er på denne måten at bestanden av gaupe reguleres. Det er det samme vi har sett i forbindelse med ulvejakta i Østerdalen. Vi vet at jakt på jerv er krevende. Den foregår gjerne i vanskelig tilgjengelige områder. Fellingsresultatene har derfor som regel vært lave. Men det er fortsatt igjen en drøy måned av lisensjakta. Det er følgelig fortsatt mulig å oppnå resultater på denne måten.

Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er i samsvar med vedtatt politikk. Kommunene bør være mer opptatt av hva som skjer etter 15. februar. Da bør det bli iverksatt tiltak for å regulere bestanden der lisensjakta ikke har ført til nødvendig bestandsregulering.

Statens Naturoppsyn har gjennomført både felling og hiuttak tidligere, og må gjøre det igjen dersom lisensjakta ikke blir vellykket. Kommunene bør, enn så lenge, ha tillit til at Rovviltnemnda i Oppland tar nødvendige initiativ når slutten av perioden for ordinær jakt nærmer seg slutten.

Les også: Sterke reaksjoner på avslag om skadefelling av jerv

Les også: Rovdata: – Norske rovdyr er friske

Les også: Skjøt en jerv og fire valper i to hi