Tilbake til skyttergravene i ulvedebatten

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

gd mener

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) har sørget for at skyttergravskrigen om forvaltningen av ulv blusser opp på nytt. På vegne av Regjeringen har statsråden sagt nei til lisensfelling av inntil 32 ulv i de fire ulverevirene der rovviltnemndene tidligere i år vedtok å åpne for felling. Begrunnelsen er at det ifølge Lovavdelingen i Justisdepartementet ikke er hjemmel for å vedta felling, fordi det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein ...

Store deler av Sør-Norge mellom Glomma og svenskegrensa er med Regjeringens velsignelse i praksis omgjort til et reservat, fordi de vurderingene statsråden støtter seg på gjør det umulig å forvalte ulven. Stortingets vedtak fra i vår er ikke verdt papiret det er skrevet på. Regjeringen kan måtte håndtere et konfliktnivå som når nye høyder, fordi de som berøres sterkest av dette har vært deltakere i et narrespill.

Da Helgesen la fram stortingsmeldingen om ulv i norsk natur sist vår, var budskapet blant annet at «Vi må finne løsninger på hvor mye ulv vi skal ha og hvor den skal ha sine leveområder.» Nå har han ansvar for et regime der bestandsmål ikke blir annet enn minimumstall, og lar seg svinebinde av byråkrater som knytter bestandsregulering så sterkt til «dokumentert skadepotensial» at forvaltning av ulven knapt er mulig.

Stortingsrepresentantene fra Hedmark levner miljøminister Helgesen lite ære. Hedmarkingene bør få støtte fra distriktsrepresentanter over hele landet. Naturmangfoldsloven er en sterk lov. Det bør den også være. Dersom miljøministeren og Justisdepartementets lovavdeling har rett, betyr det likevel at Stortinget ikke helt har ant rekkevidden av den loven de vedtok.

Det må være ganske åpenbart at statsråden her har konkludert på en måte som strider med hva stortingsflertallet mener. Hvis Regjeringen har det minste omsorg for distriktene generelt og Hedmark spesielt, sørger den for å sette i gang et lovarbeid som gjør det mulig for Stortinget fortsatt å utøve politikk. Vi trenger politikere som lager seg handlingsrom der slikt ikke finnes. Vidar Helgesen er ikke en slik politiker.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags