Vi får et nytt bidrag til en forvirrende, statlig regioninndeling

SMÅTT: Oppland har hatt egen rovviltnemnd. Nå kan Østlandet og Sørlandet bli slått sammen til en region.

SMÅTT: Oppland har hatt egen rovviltnemnd. Nå kan Østlandet og Sørlandet bli slått sammen til en region.

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

gd mener 

Klima- og miljødepartementet vil redusere antall rovviltnemnder. Åtte rovviltregioner skal bli til fire eller fem. Det betyr risiko for at avstanden fra beiteområder med rovdyrkonflikter, til beslutningstakerne, kan øke.

Et av argumentene for endring, er ifølge Nationen regionreformen. Det hadde vært begripelig dersom vi hadde fått en nemndsstruktur som samsvarer med den nye fylkesinndelingen. Det får vi ikke. I stedet ser dette ut til å bli et nytt bidrag til en forvirrende, statlig regioninndeling.

Beitenæringa i Oppland er opprørt over forslaget. Lederen av Oppland bondelag er redd for at den lokale kunnskapen blir borte fra saksbehandlingen dersom Innlandet skal være del av en enda større region, sammen med Oslo, Akershus og Østfold. I det mest ytterliggående alternativet, er også Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud del av samme rovviltregion. Det blir digert ...

Det blir et nytt bidrag til en forvirrende, statlig regioninndeling

Vi forstår angsten som beitenæringa gir uttrykk for. Rovviltnemndene i områder med store konflikter har vært anklaget for å gå beitenæringens ærend i rovdyrforvaltningen. Til tross for at omstridte vedtak om fellingskvoter har vært godt forankret både i Stortingets mål for rovdyrpolitikken og i forvaltningens bestandsvurderinger, har kritikken vært hard. Slik er denne konfliktens natur.

En omfattende reduksjon av antall nemnder vil bety at den folkevalgte innflytelsen på rovdyrforvaltningern reduseres. Dersom Regjeringen i tillegg foreslår at det skal opprettes en uavhengig, nasjonal klagenemnd, er den demokratiske innflytelsen på rovviltforvaltningen nær null. Det er ubegripelig dersom konfliktfylte saker skal avgjøres uten at noen skal ha et politisk ansvar for vedtak som fattes. Og særlig demokratisk er det definitivt ikke.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags