Gå til sidens hovedinnhold

Fortsatt ulveopprør i Høyre

Artikkelen er over 4 år gammel

GD MENER Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Høyre-miljøer i Trysil og Elverum får støtte fra Hedmark Høyres førstekandidat, Kristian Tonning Riise. Nå bør lokale og regionale myndighetsorgan sørge for en egen utredning om ulvens genetiske opphav, lyder oppfordringene.

Foranledningen kan knapt misforstås. Det er lenge siden H/Frp-regjeringen vedtok å utrede ulvens genetikk. Det var Landbruksdepartementet som i sin tid vant fram innad i Regjeringen. Men vedtaket er, ikke overraskende, trenert. Først nå for få uker siden kom meldingen om at Regjeringen skulle iverksette et gammelt vedtak.

Initiativet fra Hedmark strutter av mistillit mot egen regjering og miljøvernminister Vidar Helgesen i særdeleshet. For Hedmark Høyre kan det være et smart trekk å komme med for å vise egne velgere at partiet skal følge opp Gunnar Gundersens utrettelig motstand mot eget partis og egen regjerings ulvepolitikk.

Tilhengere av egen ulvestamme i Norge har gjentatte ganger vist til at Bernkonvensjonen forplikter Norge til å hegne om ulverevirene. Fra WWF har det klokelig kommet erkjennelser om at ulven i Norge neppe kan regnes som genetisk unik. Men at landet vårt likevel bør ha innslag av ulv.

Regjeringens trenering og ulvetilhengeres lavmælte erkjennelser gjør det desto viktigere å sette kraft og framdrift i oppdraget med å sjekke ulvens genetiske plattform i Norge. En alternativ utredning bør derfor også få Opplands oppmerksomhet og støtte.

Det er også et godt forslag at studien bør utvikles og forankres i regi av Utmarkskommunenes sammenslutning (USS). Her er 10 kommuner fra Gudbrandsdalen og Valdres medlemmer, samt ni kommuner i Hedmark. Det vil også være avklarende om Oppland Høyre og Ap i begge fylker kommer med klar støtte til utredningen. Kanskje også SV, V og MDG har behov for å vise kort?

Initiativet fra Hedmark speiler en nervøs og spent situasjon foran valget i september. Vil rovdyrforvaltningen påvirke velgernes stemmegivning? Uavhengig av utfallet, det haster med å få på plass klarhet i ulvens genetiske opphav.

Les også: Ber flere støtte uavhengig undersøkelse om ulv og genetikk