WWF angriper folkestyret

Solhjells grunnleggende problem, er manglende respekt for vedtak på alle nivåer.Foto: Scanpix

Solhjells grunnleggende problem, er manglende respekt for vedtak på alle nivåer.Foto: Scanpix

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

gd mener 

WWF mener de regionale rovviltnemndene fungerer som interesseorganisasjoner for beitenæringa, og at de bør avskaffes. Generalsekretær Bård Vegar Solhjell viser til en rapport fra 2016, og tar rapporten til inntekt for sitt syn.

Knapt noen er vel overrasket. En av WWFs roller i rovdyrdebatten, er å diskreditere meningsmotstandere. Å tillegge motstandere motiver, er en velprøvd teknikk.

De regionale rovviltnemndene er miljøstatsrådenes forlengede arm. De er sammensatt av fylkespolitikere, og de reflekterer den politiske maktbalansen i regionen de har fått i oppdrag å forvalte. Jobben de gjør, er tuftet på akkurat det samme grunnlaget som statsråden og Regjeringen legger til grunn. Rammen er rett og slett vedtatt rovviltpolitikk.

Det er paradoksalt når forslaget kommer fra Solhjell, som i 2011 snakket om å styrke den regionale myndigheten i rovdyrforvaltningen.

WWF og Solhjells grunnleggende problem, er manglende respekt for vedtak på alle politiske nivåer. Organisasjonen er langt unna å samle særlig politisk støtte for eget syn. Vi forstår at dette kan utløse et ønske om å bytte ut politikere med byråkrater, men folkets innflytelse er ikke noe man kan velge bort fordi de politiske stemningene ikke stemmer med egen overbevisning.

Solhjell har fartstid i partiledelsen i SV. Han har vært statsråd med ansvar for rovviltforvaltningen. Som miljøminister møtte han rovdyrrammet beitenæring og lokalpolitikere, også i Gudbrandsdalen. Slik statsråder som møter folk i krise skal gjøre, uttrykte han forståelse og sympati. Politikerne han nå vil ha ut av rovviltforvaltningen, gjør som han gjorde. De observerer, de forstår, og de leter etter tiltak og løsninger innenfor det rammeverket Stortinget har vedtatt. Det skal de fortsatt gjøre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags