Veg og bane i distriktene regnes i filler

Lønnsomt?: Det er lite lønnsomt for samfunnet å investere i Innlandet, mener de som leverer premisser for samferdselslanleggingen.

Lønnsomt?: Det er lite lønnsomt for samfunnet å investere i Innlandet, mener de som leverer premisser for samferdselslanleggingen.

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

gd mener  

Tanken om en forlengelse av Gjøvikbanen til Moelv er i ferd med å bli skjøvet inn i evigheten. Regjeringen har bestilt og fått en ekstern kvalitetssikring av den såkalte konseptvalgutredningen for transportsystem JarenGjøvik-Moelv.

Ny vegforbindelse mellom Gjøvik og Mjøsbrua har negativ samfunnsøkonomsk lønnsomhet. De ikke-prissatte effektene av ny veg omtales også som små. Det betyr at det blir sædeles krevende å få strekningen inn på ei liste over prosjekter det kan finnes penger til i neste Nasjonal Transportplan.

Helt umulig blir det å få støtte til å forlenge Gjøvikbanen til Moelv. Passasjergrunnlaget er for dårlig, og utbyggingskostnadene er for høye. Det er lettere å finne argumenterer for prosjektet hvis man ser på nye muligheter for godstrafikken, men tallknuserne mener likevel at ikke noe rettferdiggjør de formidable milliardsinvesteringene dette krever. Som om ikke dette er nok; for samfunnet vil det være lønnsomt om togene fra hovedstaden og inn i Oppland stopper på Jaren!

Vi har sett hvordan beregninger av samfunnsøkonomisk nytte blir stadig sterkere vektlagt når investeringsmilliarder skal fordeles. De samfunnsøkonomiske lønnsomhetsvurderingene tar ikke bare langt på veg livet av viktige investeringsprosjekter, de tar også livet av samferdselspolitikken.

De samfunnsøkonomiske lønnsomhetsvurderingene tar ikke bare langt på veg livet av viktige investeringsprosjekter, de tar også livet av samferdselspolitikken.

Politikerne har over år redusert sin egen innflytelse. Det bestilles og brukes utredninger og rapporter som først og fremst tjener én hensikt; å sørge for at en økende andel av investeringsmidlene havner i storbynære områder. Rapporten om Riksveg 4 og jernbanen fra Oslo-nære Jaren og nordover er ille for Gjøvik-regionen, men også for områder lenger nord. Den er dessuten er forvarsel om hva som venter av kamp for andre, når NTP skal rulleres.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags