Det betales for skogvern, men verdiene kan ligge skjult i bakken

Nei: En skogeier i Sel mener viktige verneverdier best ivaretas gjennom tradisjonell skogsdrift og – skjøtsel.

Nei: En skogeier i Sel mener viktige verneverdier best ivaretas gjennom tradisjonell skogsdrift og – skjøtsel. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

GD MENER
En skogeier i Sel vil
avslå et tilbud om frivillig vern av nesten 500 dekar skog. Han mener vern står i vegen for å tenke langsiktig utnyttelse av ressursene i området, og at andre skogeiere lar seg lure av den kortsiktige gevinsten som ligger i oppgjøret fra staten. Skogeieren i Sel mener de verdiene som Staten ønsker å sikre gjennom vern først og fremst er resultat av generasjoners arbeid med å skjøtte drivverdig skog.

Det er lagt ned store ressurser i kartlegging av ulike naturtyper i Gudbrandsdalen. 25 områder i Oppland kartlegges med tanke på frivillig vern. For noen kan det bety muligheter, mens andre opplever kartlegging og verneutspill som en trussel mot rasjonell drift og næringsmessig utnyttelse av arealene.

Det ville etterlatt et inntrykk av litt mindre enøyde myndigheter ...

Skogeieren i Sel har noen gode poenger. Naturtyper som er et resultat av år med utnyttelse og skjøtsel, vernes først og fremst ved at slik bruk videreføres. Han har også rett i at vern ikke bare berører selve skogressursen, men også utnyttelse av ressurser som kanskje ikke er drivverdige i dag, men som kan utnyttes av senere generasjoner.

Det er åpenbart behov for tiltak for å sikre ulike naturtyper. Frivillig vern er en hensiktsmessig måte å gjøre dette på. Grunnlaget for frivillig vern er tilstrekkelig med en kartlegging av vegetasjon og organismer på overflaten. Det er likevel neppe godt nok til å fastsette en økonomisk kompensasjon for vern av områder som også kan ha drivverdige ressurser under bakken.

Vi hadde gjerne sett at den offentlige kartleggingsinnsatsen ikke bare var knyttet til mulig vern, men at det samtidig ble gjennomført en ressurskartlegging med tanke på styrket driftsgrunnlag for berørte grunneiere. Det ville styrket tilliten mellom grunneiere og offentlige myndigheter, og det ville etterlatt et inntrykk av litt mindre enøyde myndigheter ...

Les også:

Naturfaglig kartlegging av kalkskog i Oppland

Skogeier nekter å bli med på frivillig vern 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags