Hoder ruller når vegvesenet skal omorganiseres

Av

Jostein Hernæs

Kommentator i GD