Statskog markedsorienterer festeavgiftene på statsgrunn. Det betyr økte kostnader, og reguleringene rammer også turisthyttene. Privateide turisthytter opplever en mangedobling av tomteleien, mens Den Norske Turistforening slipper noe rimeligere.

Når årlig festeavgift øker fra 11.000 kroner til 70-80.000, opplever turistvertene et sjokk som likner det mange private hytteeiere har opplevd. Festeavgifter til Statskog har historisk ligget lavt. Lom-ordfører Bjarne Eiolf Holø, som eier turisthytta Krossbu, lurer på hvordan det er mulig å sette festeavgiftene i vegløse områder langt høyere en hva Statskog gjør i mer sentrale strøk. Konsekvensen er åpenbar: Øker festeavgifta med noen titusener kroner, svekkes virksomhetens økonomiske resultat tilsvarende.

Statskog er et statsforetak, og statsforetak gjør som de får beskjed om av politiske myndigheter. Festeavgiftene fra statsallmenninger pløyes ikke rett inn i statskassa og omdisponeres til alle mulige gode formål. Halvparten ender i fjellstyrekassene. Det betyr at dette er penger som i stor grad blir liggende igjen i områdene hvor de hentes inn, og dermed kommer både bedrifter med festekontrakt og andre brukere av statsallmenningene til gode. Den som leter etter eksempler på at Staten forsyner seg grovt fra distriktene, finner derfor lett bedre eksempler enn dette.

Dette handler mest om å treffe riktig når markedsprisen skal vurderes. Turistbedriftenes økonomiske tåleevne er selvsagt helt avgjørende. Økende trafikk i fjellet bør gjøre bedriftsøkonomien mer robust, men de faste kostnadene kan ikke settes høyere enn at det også tåles store svingninger. Det er faktisk slik at disse tomtene er intet verdt om virksomheten som ligger der, ikke går rundt økonomisk.