Flyttingen av fødende fra Gjøvik til Lillehammer vil bli en suksess

FLYTTING: Fødende i Innlandet skal denne sommeren til kvinneklinikken i Lillehammer.

FLYTTING: Fødende i Innlandet skal denne sommeren til kvinneklinikken i Lillehammer. Foto:

DEL

GD MENERI sommer skal fødende som bor i Gjøvik-regionen reise til kvinneklinikken i Lillehammer for å føde. Alle fødsler med en antatt risiko kommer allerede i dag til Lillehammer fra hele Innlandets opptaksområde. Nå skal også alle andre fødsler foregå på kvinneklinikken.

Fødeavdelingen på Gjøvik stenges for første gang. Det har ført til uro for at dette er signaler om hva som er i vente. Det er med god grunn.

Av minst to årsaker: Flyttingen av fødende fra Gjøvik til Lillehammer vil bli en suksess. Det er ingen grunn til å tro noe annet. Kapasiteter og faglighet er på plass. Endringen er også ment å være økonomisk til det bedre.

Sykehuset Innlandet er instruert av Helse Sør-Øst til å etablere en «bærekraftig økonomi» i løpet av to år. Skjer ikke det, vil ikke Helse Sør-Øst tillate noen søknad i 2021 om å gå videre med nye sykehusplaner.

Flyttingen av føden fra Gjøvik kan følgelig med god grunn betraktes som en spydspiss for varslede endringer på kort sikt. Spørsmålet er bare hva som i neste omgang skal flyttes – fra hvor til hvor? Uten en slik manøver vil styret i Sykehuset Innlandet ikke klare å innfri kravet om «bærekraftig økonomi».

Flyttingen av føden fra Gjøvik kan betraktes som en spydspiss for varslede endringer

Adm. direktør Alice Beathe Andersgaard har ikke våget å gi et slikt styringssignal. Tvert imot, hun har skapt forventninger om midlertidighet, nettopp for ikke å provosere for mye. Kontrollspørsmålet må være: Hva er alternative flyttinger og strukturendringer som skal iverksettes, og som vil oppfylle kravene fra Helse Sør-Øst?

Millionuttellinger til konsulentrapporter og vegringer i styrevedtak har i mange år vært et kjennetegn for Sykehuset Innlandet. Nå har både statsministeren og helseministeren – begge fra Høyre – varslet nye endringer i fødselstilbudet. Vi venter med interesse på hvordan styret i Sykehuset Innlandet skal gjøre teori til praksis.

LES OGSÅ: Quiz: Hvordan unngå at Lillehammer blir hovedsykehus?

Les også: Omlag 120 fødsler flyttes fra Gjøvikregionen: – Lillehammer har kapasitet til å ta imot alle de fødende

Les også: – Stoler på at gravide og fødende får et like godt tilbud på Lillehammer

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags