Sykehuskutt og våre kronikere

Granheim Lungesykehus gir tilbud til kronikere. Kroniske sykdommer øker i omfang. Ved eventuelle endringer må slike tilbud være kvalitetssikret, ikke saldert vekk.

Granheim Lungesykehus gir tilbud til kronikere. Kroniske sykdommer øker i omfang. Ved eventuelle endringer må slike tilbud være kvalitetssikret, ikke saldert vekk. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

GD MENER

Styret i Sykehuset Innlandet har bedt om å få på bordet «tøffe og kraftfulle» forslag til vedtak når helseforetaket skal spare penger for 2017 og framover. For helt uavhengig av planene om et planlagt nytt hovedsykehus i Moelv, må også dagens sykehusdrift støpes om.

Det er varierende grad av uro ved alle sykehus. Erkjennelsen av å måtte bidra til nye endringer er generelt sett på plass. Likevel vekker det bekymring og gir grunnlag for motstand når konkrete forslag mer er forankret i kroner enn i faglige begrunnelser. Derfor må styret kreve å få en omfattende faglig konsekvensvurdering av økonomisk motiverte forslag.

Enda viktigere blir det å følge med på endringer i helseforetaket som åpenbart vil ramme kronikere. I flere år har vi vært vitne til hvordan kronikere med ulike lidelser, har måttet se på hvordan det ene tilbudet etter det andre er blitt svekket. En slik utvikling er selvsagt bekymringsfull.

Det er ofte ikke mye faglig «blålys»-prestisje knyttet til endringer i etablerte kronikertilbud. Dette betyr avgjort ikke at tilbud til kronikere skal svekkes. Med uvissheten for Granheim lungesykehus får vi nok et eksempel på hvordan budsjetter truer veletablerte kronikertilbud.

Ingen etablerte tilbud i Sykehuset Innlandet kan påberope seg ikke å bli vurdert. Men pasientområder som angår kronikere og geriatri vil være områder som krever mer og mer, ikke mindre og mindre, i vårt framtidige helsevesen.

Omorganisering av vårt store og omfattende helsevesen skaper uvisshet, for noen også frykt. Derfor er det viktig at styrende organer og Regjeringen gir klare forsikringer om at tilbudene til våre kronikere ikke skal gi dårligere helsetilbud enn i dag.

I et stadig mer høyspesialisert sykehustilbud er det forståelig å måtte samle ressurser. Men for breddetilbudene og for tilbud som handler om lavterskeltilbud til store pasientgrupper har sykehusets ledelse en klar forpliktelse: Det er ikke tryggheten i hverdagen som skal ofres.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags